Ny bydel for ældre i København

Sammen med Enemærke & Petersen og Sweco er RUBOW arkitekter udpeget som vindere af konkurrencen for Lejerbo og Københavns Kommune om konvertering af bevaringsværdig kirke og klosterbebyggelse til kulturhus og seniorbofællesskab i samspil med opførelsen af et nyt plejecenter.

RUBOW Sct Joseph3

Inden for rammerne af klosteret, Sct. Joseph, på Strandvejen, bringes nyt og gammelt i spil og bliver med ombygning, restaurering og nybyggeri til et trygt og generøst kulturtilbud for bydelen og botilbud for ældre med vægt på sammenhængskraft og fællesskaber. Klostermuren bevidner stedets identitet og omfavner trygt den demente borger, som frit kan færdes frit mellem bolig, kulturhus og rekreative haver.

Uddrag fra dommerbetænkningen: ”De nye bygninger underordner sig naturligt og på fremragende vis de eksisterende meget markante bygninger. Samtidig er man ikke i tvivl om, at der er tale om en moderne tilføjelse til de eksisterende. … Facaderne er opført med korte facadeforløb som forrykkes i forhold til hinanden. Dette sammen med karnapper og franske altaner i alle plejeboliger og terrasser ind mod klosterpladsen giver en variation i udtrykket, som både arkitektonisk og funktionelt vurderes som meget vellykket. … Forslaget skaber et fint hierarki i uderummene, og det liv, der kan være i gårdrummet, forstyrrer ikke boligerne… Friarealerne er meget vellykkede i deres disponering og giver fine mindre rum og nicher, som vil give gode oplevelser og lyst til bevægelse.” 

De ny rammer skal sikre: 

 • Sammenhængskraft og en stærk fælles identitet
 • Kulturhus til bydelen
 • Hjemlige rammer, tryghed og godt indeklima for beboerne
 • Seniorboliger, plejeboliger, bariatriboliger og ægtefælleboliger
 • Demensegnede boliger, fællesarealer og friarealer
 • Velværefaciliteter, tandlægeklinik, træningssal, køkkener og kontorer
 • Bæredygtig drift, som tilgodeser et godt arbejdsmiljø.

Lars Hetland, sagsansvarlig partner fra RUBOW arkitekter: Det er potentialerne for den enkelte opgave – i forhold til stedet, funktionen og mulige synergier mellem brugere og nærmiljø – vi baserer vores arkitektoniske tilgang på. Vi arbejder i alle skalatrin fra byplanlægning til inventardesign – og vores erfaring og viden sikrer en god vekselvirkning mellem helikopterperspektivet og det strategiske lag, helt ned i det nære, hvor det handler om mennesker, bygningens kernebrugere, om stedets potentialer, om skala og materialer, og om bæredygtig arkitektur, rum, stof og sanselighed.” – udtaler han med henvisning til, at RUBOW arkitekter har slået stregerne til såvel byggeri, som landskab.

RUBOW Sct Joseph sitplan

 Fakta

 • Bygherre: Lejerbo
 • Beliggenhed: Strandvejen, København
 • Team: Enemærke & Petersen, RUBOW Arkitekter og Sweco
 • Entrepriseform: Totalentreprise
 • Anlægssum: 233 mio.kr.
 • Nyt plejecenter 7.800m2
 • Oprindelige kloster- og kirkebygninger, fra 1905, ombygges og restaureres
 • Kirken transformeres til kulturhus for hele bydelen, med café og fællessal med scenefaciliteter
 • Med projektet nedrives et nuværende plejecenter på 4.300 m2 på grunden
 • Energiklasse 2020
 • Forventet ibrugtagning: August 2019

 

Vi glæder os til samarbejdet -og til at udfolde projektet nærmere her på vores hjemmeside under kategorierne: Boliger, Kultur, Sundhed og pleje samt Landskab og Bystrategi.