Vi har vundet!

Hos RUBOW arkitekter, startede vi 2017 med bobler!

Med Sweco og Lassen Landskab som underrådgivere, fejrede vi afgørelsen af årets første miniudbud for AAB, hvor vi er udpeget til, at skulle udvikle 40 nye familieboliger i Skovlunde. RUBOW arkitekter skal lede processen lige fra samskabelse med to AAB naboafdelinger til opførelse. Herefter er der option på yderligere 40 boliger.

RUBOWarkitekter_Beboerproces

 

“Vi ønsker mest mulig dialog med beboerne når vi bygger, da vi mener at arkitektur og liv hænger uløseligt sammen”, siger associerede partner, Britt Nemmøe, med 15 års erfaring  i rådgivning under almenboligloven. “Det er i den forventningsafstemte proces, at beboere og rådgivere frit kan idégenere og kvalificere de samskabte løsningsmodeller, vi glæder os meget til samarbejdet”.