RUBOW fremtidssikrer ikonisk uni-byggeri

RUBOW arkitekter fremtidssikrer sammen med Tyréns Rådgivende Ingeniører H. C. Ørstedinstituttet (1955-62) – arkitektparret Eva og Nils Koppels første opgave som Kgl. Bygningsinspektører.

Ombygnings- og renoveringsprojektet omfatter 17.600 m² laboratoriebyggeri på KU Science. Laboratorier/birum fremtidssikres og støttefunktioner/klimaskærm renoveres med respekt for Koppels arkitektoniske hovedgreb og kulturarven i de ikoniske bygninger.

RUBOW arkitekter er ansvarlig totalrådgiver på opgaven og varetager projekterings- og procesledelse herunder blandt andet behovsafklaring og programmering med inddragelse af ti brugergrupper samt projektering, udbud og byggeledelse.

RUBOW arkitekter har sammen med Tyrénsvundet opgaven på Københavns Universitet under vores rammeaftale med Bygningsstyrelsen. Opgavens økonomiske ramme er på 154 mio. dkr. og omfatter foruden BIM-projektering af et installationstungt og kemisk komplekst laboratoriebyggeri også ydelser som miljøsanering, dokumentation for totaløkonomi, prissat risikohåndtering, DGNB-analyser samt brugerafklaringer i RUBOW arkitekters in-house Virtual Reality faciliteter.