Hedeland klar til udvikling

Hedeland Naturparks fysik, formidling og forretning udvikles efter tre visionære bud.

”RUBOW´s landskabelige indpasning og udformningen af de foreslåede shelters viser en indlevelse i landskabet og visionær kobling af natur, landskab og arkitektur til stor inspiration. De seks tematiske loops/oplevelsesruter er et stærkt og velargumenteret element i forslaget, navnlig set i forhold til forslagets tydelige stedspecifikke oplevelseskoncepter […] Dommerkomitéen finder, at RUBOW står stærkest på det formidlingsmæssige og i deres overbevisende tilgang til bruger-/målgrupper og oplevelseskoncepter.”
Uddrag fra dommerbetænkningen

Lige nu udstilles resultatet af parallelopdraget om udvikling af Hedeland Naturpark på Høje-Taastrup Rådhus. Team SLA vil starte stafetten med udviklingsplanen. Vi glæder os til at følge udviklingen af et helt forunderligt sted.

RUBOW arkitekters projektforslag er udviklet i samarbejde med Reiulf Ramstad Arkitekter, Stagis, Dines Jørgensen & Co, Jørgen Bo Larsen og Henrik Vibskov.

Se mere på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside her

Eller på projektets side her