Fredet hospital omdannes til moderne boliger

RUBOW arkitekter er blevet inviteret til at give vores bud på hvordan et 23.000 m2 stort tidligere psykiatrisk hospital i Risskov transformeres til moderne almene boliger.

Det historiske bygningsanlæg er tegnet af arkitekten Thorvald Bindesbøll og møder Århus Bugt i et storslået parkanlæg. Både bebyggelse, bygninger og haverum skal nænsomt omdannes med fokus på de oprindelige strukturelle, formgivnings- og materialemæssige kvaliteter.

Lige nu arbejder vores arkitekter blandt også med transformering af et bevaringsværdigt kloster til moderne seniorbofællesskab samt om- og udbygning af en fredet skole på Christianshavn.

Forslaget skal udarbejdes i samarbejde med Midtconsult, Regnbuen Kontur Arkitekter og Fogh & Følner Arkitektfirma