Kvalitetsguide for almene boliger

Aarhus Kommune har i kølvandet af en større investering udgivet en ”Kvalitetsguide til alment nybyggeri”, der skal fungere som et dialogværktøj for drøftelser mellem bygherrer, rådgivere og Aarhus Kommune. Med 10 gode eksempler, sættes fokus på tre hovedtemaer: Fællesskaber, Byrumsaktiviteter samt Arkitektur og Identitetsskabende bebyggelse.

RUBOW arkitekter er repræsenteret med de ny-indviede familieboliger på Lisbjerg Bakke, som sætter bæredygtige fællesskaber på dagsordnen under ‘Det gode naboskab’, hvor skala, materialeholdning og fællesarealer understøtter visionen om velfungerende sameksistens: Boligstrukturen skaber læ for vestenvinden, gode solhjørner, steder man skal få lyst til at indtage, hilse på naboen og hvorfra man kan nyde den storslåede udsigt over Egådalen og Aarhus.

Læs mere om vores projekt her på hjemmesiden.

Læs Aarhus Kommunes nyhed her og download den nye Kvalitetsguide til alment nybyggeri – et dialogværktøj her.