Vundet opgave for BYGST

Som totalrådgiver har RUBOW arkitekter vundet opgaven om istandsættelse af DDSKS Anneberg, sammen med Tyréns rådgivende ingeniører. DDSKS står for Den Danske SceneKunstSkole.

Facade12Scenekunstskolen i Nykøbing Sjælland danner rammen om et tilbud, hvor skuespillere kan opkvalificere og efteruddanne sig. Stedet ligger attraktivt placeret i Annebergparken med udsigt til Isefjorden.
Den Danske Scenekunstskole ønsker at fremtidssikre de fysiske rammer for deres tilbud og ombygge skolen for at få flere overnatnings- og bademuligheder til kursister og gæstelærere. Desuden omfatter opgaven vedligeholdelse af klimaskærmen, klimasikring samt forbedring af de tekniske anlæg.

Ud over flere værelser er der behov for at kunne udnytte teatersalen bedre. Salen er i dag en såkaldt ‘blackbox’ og ideel til forestillinger. Men i dagtimerne står den ubrugt hen, og skolen ønsker at anvende den som undervisningsrum, hvilket kræver dagslys. Projektet indeholder derfor også opgradering af salen, så den kan fungere både som ‘blackbox’ og undervisningsrum.

Vi er i fuld gang med opgaverne og forventer at aflevere et nyt og forbedret forslag til DDSKS ultimo 2017.