Demenslandskaber

I det næste halve år undersøger RUBOW arkitekter sammen med landskabsarkitektstuderende Anne Rasmussen landskabsarkitekturens helende udviklingspotentialer for ældre ramt af demenssygdomme.

Gennem udviklingsprojektet undersøges, hvordan livskvalitet og sundhed, hos personer i livets sidste fase, kan styrkes gennem den måde, vi former omgivelserne. Tilgangen er evidensbaseret og knytter sig i projektet særligt til landskabsarkitektur i og omkring plejeboliger.

Personale og beboere i udvalgte botilbud vil blive inddraget i en række feltstudier, som undersøger, hvordan de landskabelige omgivelser påvirker den mentale og fysiske sundhed. Projektet vil udmønte sig i et designkatalog, som kan benyttes som værktøj i landskabsudviklingen på fremtidige plejeboligprojekter med fokus på demens.