Første spadestik til ny retspsykiatri

Fredag den 13. april 2018 blev første spadestik til den nye retspsykiatri Sct. Hans taget på en bar mark med udsigt over Roskilde Fjord.

Det visionære byggeri, på 21.000 m2 til over 550 millioner kroner, vil stå klar om ca. 3 år og bliver landets største med 126 sengepladser, der skal give bedre rammer for både patienter, pårørende og ansatte.

I projektet bliver den bygningsmæssige kulturarv i det eksisterende Sct. Hans Hospital forenet med områdets landskabelige potentialer samt kravene til en topsikret moderne institution. Bygningen kommer til at tilpasse sig det stærkt faldende terræn, så der overalt fra byggeriet bliver udsigt mod fjord og landskab. Projektet er formet med helende arkitektur og understøtter helbredelse gennem lys, luft og natur. Der bliver udsigt til naturen og udgang gårdhaver og grønne uderum til ophold og fysiske aktiviteter.

Visionen er at understøtte de overordnede behandlingsmæssige idéer og visioner for fremtidens psykiatri igennem arkitektur, landskabs arkitektur, design og bygningsintegrerede kunst, og hermed skabe en tidssvarende og moderne retspsykiatri med fokus på patienten, helende arkitektur, innovative løsninger og smartere logistik.

Projektet udføres med KHR Architecture som totalrådgivere og i samarbejde med Spangenberg & Madsen, WSP UK Ltd., Oluf Jørgensen A/S og Opland Landskabsarkitekter. MOE A/S har byggeledelsen.

På billedet ses:
Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand, Region Hovedstaden
Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
Finn Rudaizky, regionsrådsmedlem, DF
Martin Lund, direktør for Region Hovedstaden Psykiatri