Sammenspil mellem dagslys og stoflighed

Egeris Kirke i Skive står færdig og blev søndag, Pinsedag den 20. maj 2018, genindviet af biskop Henrik Stubkjær.

Visionen for kirken har været at gennemføre en udbygning og renovering der tilfører bygningen fornyet energi med respekt for de oprindelige kvaliteter.

Hovedattraktionen i kirken er den sanselige behandling af dagslys og stoflighed, hvor der bl.a. opstår et smukt og varieret samspil mellem væggen bag alteret og et stort sydvendt vinduesparti. Hele det sydvendte vinduesparti filtrerer dagslyset igennem et filigran, der lader lyspletter feje hen over kirkerummet, som lys filtreret igennem et løvhang. Rummet pulserer med døgnrytme, årstid og varieret skydække.

Kirkerummet er gjort højere og mere synligt for omgivelserne, og kirken er tilført en større tyngde, der i en bymæssig sammenhæng understreger kirkens aksiale placering i området.

Til erstatning for det tidligere spir, som efter ombygningen ville virke for spinkelt, er der blevet opført et egentligt klokketårn som en fritstående kampanile på forpladsen, og den eksisterende klokke er suppleret af en ny klokke.

Foruden design, projektering og byggeledelse vedr. selve kirkebygningen, har RUBOW arkitekter også forestået design af nyt kirkeinventar. Dåbsfad og alterstager er udført af billedkunstner Jette Vohlert.

Egeris-Kirke-indvigelse9