Børneliv og byfortælling i Røde By

De grønne uderum er ved at være færdige, og alle hjørner og kroge i børnehuset Røde By kan tages i brug.

Det nye børnehus erstatter tre utidssvarende daginstitutioner i Skovlunde og giver mulighed for at samle 200 børn og 50 medarbejdere. De mange grupperum er komponeret i små kvarterer som en tæt by omkring et markant byrum, Røde Torv. Organiseringen af ’det lille i det store’ leger med begreber fra byen som stræder, torve, gader, butikker og en lille idrætshal.
RUBOW_Rødeby_børneby_diagram

Røde Torv er et generøst velkomstrum, der sikrer god sammenhæng mellem de enkelte børnekvarterer. Det er indrettet som et byrum med veje og overgange, og fungerer både som læringsrum, aktivt legerum og samlingsrum. Torvets ’facader’ tegnes af en akustikregulerende bysilhuet, der afspejler diversitet af kulturelle og religiøse befolkningsgrupper i den omgivende bydel. Som kunstnerisk bidrag er opsat en lysende sol, der følger dagens rytme.
RUBOW_Rødeby_børneby_interior01_ny
RUBOW_Rødeby_børneby_exterior01

Børnekulturhus som et vartegn
Udefra fremstår bygningen som en geometrisk varieret komposition i 1-3 etager der skaber en myriade af nicher, rum, steder, hjørner og gårde. Trods de mange børn er her god plads til vild leg og stille fordybelse. Alle grupperum har udsigt til 2 sider, så udsigten til store kastanjetræer, den omgivende by og det forbipasserende S-tog indgår som visuelle kvaliteter i hverdagen. Klædt i specialstøbte røde skærmtegl indskriver børnebyen sig i en større byfortælling mellem den lokale kirke og skole i røde tegl. Det hele indrammes af en stor naturlegeplads, hvor overskudsjord er anvendt i et rumligt og udfordrende børneunivers.

’Vi har fået en velfungerende daginstitution med en god planløsning, hvor brugerne også har glæde af de anvendelige fordelingsarealer. Og kommunen har fået det vartegn, vi ønskede’ udtaler Anne Marie Noret Carlsen, projektleder i Center for Ejendomme.

Læs mere om Røde By (også kaldet Himmel & Hav).

RUBOW_Rødeby_børneby_exterior02