The Future is Co!

Hos RUBOW arkitekter arbejder vi hele tiden målrettet på at sikre høj arkitektonisk kvalitet i projekterne – til den rigtige pris og med løsninger og beskrivelser som minimerer fejl.

Det kræver dels tilpassede og afprøvede værktøjer, men også stærke samarbejder hvor vi er gode til at dyrke hinandens styrker og potentialer på tværs af rådgiver, entreprenør og bygherre.

Derfor er vi medlem af BloxHub! Vi er enige i visionen om at ”The Future is Co” – at byggeriet står stærkest når vi samler os på tværs af siloer og insisterer på åbne samarbejder. Sådan mener vi at vi kan skabe de bedste rammer for vores fælles byggede samfund.

Vi styrker samarbejdet ved hele tiden at sikre, at vi står professionelle og kvalificerede i vores faglighed, ved at lytte og forstå – både mennesket og budskabet – så der etableres en fælles projektkultur hvor vi står åbne og nysgerrige i samarbejdet og mødet med hinandens kompetencer og fagligheder.

I BloxHub har byggebranchen fået et hus hvor vi kan lære hinanden at kende, dele vores viden og sammen vokse fagligt.