DAB 1 2 3 TAK!

RUBOW arkitekter og DAB skal samarbejde omkring hele tre flotte rammeaftaler i de kommende fire år:

– Nybyg af almene familie- og ungdomsboliger på Sjælland og Lolland-Falster.
– Nybyg af ældre- og plejeboliger m. serviceareal i Jylland.
– Renovering af almene boliger med håndværkerudgif­ter over 200 mio. kr. på Sjælland og Lolland-Falster.

Aftalerne stiller sig på skuldrene af mange års godt samarbejde og giver os muligheden for at bygge videre på de erfaringer og den samarbejdskultur vi allerede har opbygget sammen med DAB.

DAB administrerer ca. 50.000 boliger over hele landet. Med udgangspunkt i vores helhedsorienterede metode, som arbejder på tværs af by, byrum, bygning og bolig sikrer vi et bæredygtigt hverdagsliv både hvad angår ressourcer, rutiner og relationer – herunder eksempelvis særligt fokus på beboerinddragelse, kriminalpræventive tiltag, livskvalitet for alle og strategisk byplanlægning.

Vores opgave bliver at støtte DAB i at skabe bæredygtige innovative løsninger som både fremtidssikrer eksisterende byggeri og udpeger visionære løsninger til fremtidens beboere.