To sportskonkurrencer vundet

Med to vundne sportskonkurrencer er startskuddet gået for et aktivt efterår

Udvidelse af Marselisborghallen
I Aarhus ombygges den eksisterende Marselisborghal og udvides med nye moderne publikums- og træningsfaciliteter. Den nye Marselisborghal skal løfte atletikhallen til et moderne, mangfoldigt og åbent centrum for både idræts- og foreningsliv. Projektets udtryk er opbygget med klare referencer til den oprindelige arkitektur og refererer smukt til skovens vertikale linjer og bliver hermed en fortælling om hallens arkitektur gennem tiden.

Opgaven er vundet på kriterierne arkitektur, funktionalitet og tilgængelighed, og løsningen er en moderne bygning – der via sit arkitektoniske udtryk og transparens – byder velkommen – og skaber stor synlighed i forhold til aktiviteterne, der foregår i huset.  Særligt fremhæves den arkitektoniske kvalitet i forhold til rummelighed og sammenhæng, materialeholdning samt fokus på fleksibilitet i hverdagen.

Konkurrencen er vundet i samarbejde med Lyngby Entreprise og LB Consult.

Ringsted Sportscenter samles i ny rambla
I Ringsted Sportscenter bygges en ny kampsportshal, som samles med fire eksisterende haller og et vandkulturhus i en samlende rambla, som skal give plads til høj idrætsaktivitet og sikre sportscentrets brand som samlet sportscampus. Den nye sammenbindende rambla har et unikt potentiale, der kan styrke fællesskaber og synergier på tværs af både konkrete lokationer, idrætstyper og mennesker.

Ramblaen vil blive førstehåndsindtrykket, som styrker den samlede rumlige og arkitektoniske oplevelse af sportshallerne i et åbent og lyst samlingssted. Samtidig vil den invitere til både ophold, leg og bevægelse – og gøre det muligt at deltage i de fysiske udfoldelser både aktivt og som beskuer og med plads til både dig, mig og os alle sammen.

Kampsportshallen skal fungere som multisal med tilhørende faciliteter, ny køkkenbygning, selskabslokaler, omdannelse af caféområde til opvarmningsareal samt en lille sal til styrketræning.

Helhedsplanen for udvidelse af Ringsted Sportscenter er vundet sammen med Wissenberg, Tyréns og Gade Mortensen på baggrund af pris, organisation og sagens gennemførelse med tidsplan for projekt -og byggefasen.