Vonsild Skole får visionært byggeri

Et team bestående af Anton Knudsen Egtved entreprenører, RUBOW arkitekter og OBH Rådgivende Ingeniører skal sammen udbygge Vonsild Skole og Specialcenter med fokus på at understøtte 21st Century Learning Principles.

Projektet understøtter det 21. århundredes behov for kreativitet, innovation, samarbejde, kommunikation og kritisk tænkning i en helt ny måde at organisere bygningens funktioner og udforme de enkelte rum.

”Jeg synes, det nye byggeri i høj grad sætter en ny standard for skolebyggeri. En standard der er visionær og peger fremad mod fremtidens skole. En skole, der får mulighederne for i den grad at leve op til skolereformens intentioner”, udtaler Skoleleder Peter Nordby, som har siddet med i bedømmelsesudvalget, og glæder sig over den valgte løsning.

Skolen og Specialcentret om- og udbygges med et ekstra spor og nye faciliteter til både fællesskab og personale. Forslaget samler værksteder til innovation og tværfaglig projektudvikling omkring et helt nyt skoletorv. Dertil etableres et samlet personaleafsnit for begge skoleafsnit med personalerum og lærerforberedelse. Dermed ligger ud- og ombygningen af Vonsild Skole og Specialcenter op til en anderledes måde at tænke skole på, der orienterer sig mod fremtidens læringsprincipper. Arkitektonisk samler det nye fælleshus geometriske træk for de forskellige omgivende byggerier i et udtryk, der dels skaber et tydeligt hierarki i området og dels, gennem sin smukke rumlighed, gør skoletorvet til noget særligt.

”Vi har fået en række gode og kompetente forslag at vælge i mellem, men det er ingen hemmelighed, at vinderteamets forslag har været markant det bedste på alle parametre. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får en rigtig god løsning, hvor vi får etableret en ny hovedbygning som et samlende hjerte med fællesfaciliteter, hovedindgang og faglokaler for både skolen og specialcenteret og som ikke mindst tager hånd om de særlige behov som specialcenterets elever har”, siger Kristina Jørgensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Kolding Kommune om vinderforslaget.

Når kontrakten med totalentreprenøren er underskrevet begynder projekteringen, som fortsætter til foråret 2019. I den periode vil projektet blive tilpasset og detaljeret i et integreret samarbejde mellem totalentrepriseteamet, skolen og Kolding Kommune. Skolen forventes klar til brug i sommeren 2020.