Ikonisk fsb-bebyggelse skal fremtidssikres

RUBOW arkitekter skal sammen med Wissenberg udarbejde forundersøgelser, der skal skabe overblik over Bispeparkens etapevise renoverings- og udviklingsbehov.

Bispeparken er en unik muret parkbebyggelse og repræsenterer en periode i dansk arkitektur og samfundshistorie, hvor staten og de bedste arkitekter gik sammen om at skabe gode boliger til den almindelige dansker ud fra visionen om lige adgang til lys, luft og grønne fælles arealer.

Bispeparken stod færdig i 1941 og var på daværende tidspunkt Skandinaviens største samlede boligbebyggelse opført på en gang. Bebyggelsesplanen er udarbejdet af Kooperative Arkitekter i samarbejde med Ivar Bentsen. Landskabet er tegnet af C. Th. Sørensen og blandt bebyggelsens bygningsarkitekter kan man blandt andet finde Kaare Klint, Edvard Heiberg og Ole Buhl.

RUBOW arkitekter er udvalgt som rådgiver på baggrund af dokumentationsværktøjer og en strategisk procesforståelse, som spiller ind i både den enkelte beboers behov og de støttemuligheder der findes i det almene.

Bebyggelsens 800 lejligheder skal vurderes i en helhedsbetragtning, som både inddrager klimaskærme, boliger, beboersammensætning, tryghed og fællesskaber. Resultatet afrapporteres som en 10 års driftsplan samt anbefalinger til indhold i en Landsbyggefondstøttet helhedsplan.