Kirke og kultur bindes sammen i menighedshus

Ansgars Kirken får nyt menighedshus
RUBOW arkitekter er tildelt 1. præmie i indbudt arkitektkonkurrence om opførelse af nyt menighedshus til Ansgars Kirken i Aalborg. Det nye menighedshus skal give plads til kirkelige, kulturelle og sociale arrangementer og aktiviteter. Konkurrencen er vundet i samarbejde med Harde Larsen Rådgivende Ingeniører.

Stoflighed, lys og skygge
Den gule tegl, der er anvendt i både Ansgars Kirken og Enighedslund, kigget mellem stammer og under trækroner samt bladenes filtrering af lyset, har været bærende inspiration til udformning og bearbejdning af såvel husets arkitektur, dets stemning og dets stoflighed.

RUBOWarkitekter_Ansgars_kirke3
De lyse tegl anvendes både udvendigt og som bærende vægge indvendigt og bliver derved det gennemgående materiale, der giver bygningen stoflighed og karakter. Facaden bearbejdes, således at teglfladen udføres med et organisk mønster af tilbagetrukne sten og huller i forbandtet, hvorved der skabes et levende spil i facaden, hvor der nogle steder kommer lys igennem. Om dagen skabes et lys-spil af bevægelige solpletter i de indvendige lokaler, mens bygningen om aftenen vil stå og gløde og fortælle om bygningens liv og aktivitet. Generelt anvendes udelukkende holdbare materialer og afprøvede konstruktive metoder, der sikrer lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.

Rum til kirke, kultur og sociale aktiviteter
Ansgars Kirke er centralt placeret i Aalborg på kanten af et stort rekreativt grønt område, bl.a. bestående af Almen Kirkegård og Skulpturparken. Endvidere er kirken placeret tæt på Kunsten, og nærmeste nabo er det fredede bygningskompleks Enighedslund. Konkurrenceforslaget formidler overgangen mellem kirken og Skulpturparken og binder kirke og kultur sammen i et æstetisk og funktionelt mødested.

Det nye menighedshus skal fungere som samlingssted for aktiviteter med forbindelse til kirken, samtidig med at bygningen forholder sig til både kirken og parken. I visionen for konkurrenceprogrammet er fremhævet ønsket om:

• Et centralt samlingssted for aktiviteter med forbindelse til kirken
• En bygning der danner naturlig overgang mellem kirken og rekreative arealer i Skulpturparken
• En bygning, der tilfører værdi til området og samtidig underordner sig parkens præmisser

Konkurrenceprogrammet opfordrer til en enkel og solitær bygning med en åben/lukkethed, detaljering og en høj grad af stoflighed af høj arkitektonisk kvalitet. Byggefeltet på 10 x 25 meter giver plads til en bygning i 2 etager og en kælderetage med en underjordisk tunnel, der forbinder det nye menighedshus med Ansgars Kirkens krypt. Tunnellen løser samtidig de nuværende adgangsproblemer for sognets ældre og gangbesværede.

Forslaget opererer med en udstrakt brug af multianvendelige rum i menighedshuset og en iboende fleksibilitet, og sikrer samtidig fuld tilgængelighed for alle mennesker uanset førlighed. Forslaget er robust, at den bærende ide vil kunne tilpasses byggeudvalgets prioriteringer og ønsker. I projektet er arbejdet med bedre ind- og udsyn til det nye sognehus, og der opstår en tydelig wayfinding. Det foreslås samtidig, at der arbejdes videre med belysning som stemningsgivende virkemiddel og wayfinding mellem Ansgars Kirke og sognehuset, f.eks. som spots integreret i brostensbelægningen.

Bedømmelseskomiteens betænkning
”Forslaget synes godt gennemarbejdet og viser stor indlevelse i de funktioner der er ønsket i det beskrevne lokaleprogram. Sammenhængen med kirkens bestående lokaler virker overbevisende med den foreslåede tunnel og fordelingsgang under kirkens østlige del, hvilket giver optimale muligheder for at udnytte potentialet i den bestående, store mødesal i krypten”.

For yderligere info om projektet, kan I kontakte:
Uffe Breinholt, Partner Aarhus
ubr@rubowarkitekter.dk
+45 5153 6709