Fremtidens seniorliv er fællesskabsorienteret

RUBOW arkitekter har sammen med Domea, Ballerup Kommune, Rønslev Ingeniører, Adsbøll og 22 aktive seniorer, udviklet moderne fællesskabsorienterede rammer for fremtidens seniorliv i Ballerup. Beboergruppen er sammensat med fokus på både køns- og aldersspredning for bedst muligt at sikre et bæredygtigt fællesskab.

De 22 boliger samles i en bebyggelse, som er orienteret omkring både store og mindre fællesskaber. Det er videnskabeligt bevist, at fællesskabet skaber livskvalitet – man lever simpelthen længere hvis man forpligter sig i relationer og aktiviteter med andre mennesker.

I Ekkodalens seniorbofællesskab er projektet prioriteret med fokus på et fælleshus som socialt nav i bebyggelsen. Fælleshuset er centralt og solrigt placeret med café, værksted og gæsteværelse. Huset indskriver sig rumligt i bebyggelsen i form af de nære uderum som ramme omkring beboerdrevne aktiviteter som eksempelvis fællesspisning, dyrkning og petanque. Boligerne er kompakte og funktionelle med et mindre privat havestykke og overdækkede udearealer til cykler, vasketøj eller lignende.

De første pæle er sat og seniorbofællesskabet står klar til indflytning i februar 2019.