Albertslund Syd udvalgt til inspirationskatalog

RUBOW arkitekters renovering af rækkehusbebyggelsen Albertslund Syd er udvalgt som eksempel i inspirationskataloget ”Sociale Renoveringer”. Kataloget er udarbejdet af Rambøll Arkitekter for Realdania, Landsbyggefonden og BL – Danmarks Almene Boliger. Målet med inspirationskataloget er at undersøge potentialer og formidle erfaringer med henblik på at forebygge ensomhed og styrke sociale relationer i almene boligområder gennem renoveringer.

Du kan læse publikationen her.

Ensomhed er et samfundsproblem, der rammer på tværs af alle aldersgrupper og anslås at koste samfundet 7 milliarder kroner årligt. I analyserne har man undersøgt sociale effekter i både bolig, boligens kantzone, forbindelsen til omgivelserne og i fællesarealerne. Renoveringen af bebyggelsen i Albertslund fremhæves i alle kategorier.

Gennem renoveringsprojektet er bebyggelsens facader blevet åbnet med nye store vinduespartier, som skaber god kontakt mellem ude og inde. Kantzoner omkring boligerne er omdannet til attraktive for- og baghaver og nye sociale fællesskaber omkring eksempelvis leg og genbrug er blevet styrket. Alt kædes sammen i nye trygge stisystemer og samles omkring et fælleshus. Resultaterne er tydelige og kan aflæses konkret i en markant øget søgning til afdelingen.

Du kan se mere om projektet her.

Albertslund Syd er renoveret i samarbejde med MT Højgaard, Torkil Laursen, Gert Carstensen og Opland for Bo-Vest på baggrund af et EUDP-demonstrationsprojekt af NOVA5.