Mennesket i centrum gennem universelt design

I sidste uge besøgte SBi RUBOW arkitekter for at tale med kreativ direktør Susanne Hansen og universel designer Lene Salomon omkring de potentialer, der ligger i at tænke tilgængelighed bredere end vi traditionelt har været vant til.

Universelt design er et nyt arkitektonisk begreb, som imødekommer velfærdsarkitektur og befolkningens forskelligartede behov. Universelt design tager afsæt i tanken om at inkludere, og sikre alle lige adgang og deltagelse i det offentlige liv og det offentlige rum – en designstrategi RUBOW arkitekter lige nu anvender i udviklingen af Generationernes Frederiksberg, hvor mange forskellige brugergrupper skal samles i et projekt.

Du kan se projektet HER