Om os

Bæredygtighed

Vi arbejder med bæredygtighed helhedsorienteret med afsæt i vores faglighed indenfor arkitektur og landskab.

.“For os er arkitektur en katalysator for en bæredygtig samfundsudvikling, der har fokus på det enkelte menneske. Dét er vores mission.”

Vi afsøger projekternes iboende potentialer og synergien mellem de sociale, økonomiske og miljømæssige forhold.

Målet er at skabe smuk, nærværende arkitektur, som er forberedt for fremtiden.

Bæredygtighed er et vigtigt skridt på vejen mod en omstilling af byggebranchen med ansvarligt ressourceforbrug og omtanke for det omgivende miljø.

Vi er med på rejsen og de aktuelle bæredygtighedsklasser er en del af vores metoder og vi indgår med et helhedsorienteret blik i rådgivningen og samarbejdet. Vi varetager bygherrens krav til bæredygtighed med vores viden indenfor DGNB, Svanemærkning eller den frivillige bæredygtighedsklasse og arbejder med en bæredygtighedsstrategi, der har afsæt i FNs verdensmål.

Der er behov for mange flere energirenoveringer, sunde og ressource optimere byggerier, biodiverse byrum, klimatilpassede bygninger og landskaber og dem er vi klædt på til at løfte hos RUBOW arkitekter.

Bæredygtighedsstrategi
Vores bæredygtighedsstrategi har afsæt i FNs verdensmål, og afspejler vores værdisæt forankret i vores faglighed og virksomhedskultur:

 • Vi skaber resiliente ” levedygtige” løsninger med lokal forankring
  – ved at arbejde med fleksibilitet, sammenhæng mellem ude og inde og respekt for konteksten.
 • Vi skaber miljøer for individet og fællesskabet
  – ved at arbejde med universelt design og adfærdsdesign, multikulturelle og inkluderende miljøer og stimulere sanserne for den enkelte.
 • Når vi tager noget, giver vi noget tilbage
  – ved at tænke i helheder, holdbarhed og patina, bringe de projektspecifikke potentialer i spil, understøtte biodiversitet og regnvandsressourcer samt stræbe efter ansvarligt materialeforbrug.
 • Sammen bliver vi klogere
  – ved at understøtte tværfaglige samarbejder, videndele og anvende evidens som grundlag for en bæredygtig arkitektur