Arkitektur

Arkitektur

Det arkitektoniske udtryk har afsæt i et moderne formsprog, der kendetegner den nordiske tradition for at tænke i begreber som bæredygtighed, hjemlighed og helende arkitektur.

Vi arbejder i alle skalatrin fra byplanlægning til inventardesign – og vores erfaring og viden sikrer en god vekselvirkning mellem helikopterperspektivet og det strategiske lag, helt ned i det nære, hvor det handler om mennesker, bygningens kernebrugere, om stedets potentialer, om skala og materialer, og om bæredygtig arkitektur, rum, stof og sanselighed.

RUBOWark_Undervisning

Leg & læring

Institutioner, Skoler, Universiteter. Vi brænder for at lave smukke og inspirerende bygninger for læring – med gode rammer for børn og personale, ofte med afsæt i en både idéudviklende og kvalificerende proces med brugere og bygherre.

Specialer: Pædagogik og læring ude og inde, Brugerprocesser, Arbejdsforhold, Tilgængelighed og sikkerhed, Indretning, Akustik og indeklima, Aktiviteter og bevægelse

RUBOWark_Boliger

Boliger

Nybyggeri og (energi)renovering. Vi undersøger nye retninger og løsninger, når vi giver vores bud på nye boligområder og nye boligformer. Også i renoveringsprojekter er både kvalitet og nyskabelse mulig. Vi forbedrer energiregnskaber med fokus på indeklima, sunde materialer og dagslys.

Specialer: Almenboligloven, Beboerprocesser, Digitalt tilvalgskatalog, Indretning og indeklima, Termografi, Tilstandsvurdering, Tilgængelighed, Kriminalpræventive tiltag, Bevaring, LAR løsninger

RUBOWark_Sundhed

Sundhed & pleje

Psykiatri, hospitaler, Sundhedshuse, Plejecentre. Vi kender de væsentlige hensyn ved indretning med hjemlige kvaliteter i en velfærdsinstitution. I virkeligheden ligger vores fokus, når vi taler ’helende arkitektur’, udenfor de fysiske rammer af byggeriet. Vi bruger naturen og flow som designparametre til at skabe fokuserede og afklarede rumligheder som præcise rammer omkring intime og hjemlige situationer.

Specialer: Psykiatri, Demens, Helende arkitektur, Helende Landskaber, Tilgængelighed, Arbejdsforhold, Brugerprocesser, Indretning

RUBOWark_Sport Kultur

Kultur & idræt

Sportshaller, bassiner, forenings- fælles- og kulturhuse. Funktionalitet, trivsel og sundhed er væsentlige parametre at få i samspil med kultur og arkitektur. Vi forstår de funktionskrævende aspekter som flow, garderobeforhold, madproduktion, opbevaring og evt. opsynskrav. Vi har styr på indeklima og akustiske krav, og vi er erfarne med driftsforhold både ude og inde.

Specialer: Bevægelse, Arbejdsforhold, Tilgængelighed, Akustik og Indeklima

RUBOWark_Erhverv

Erhverv & infrastruktur

Laboratorier, Kontorer, Retail, Rådhuse, Lufthavne.  Trivsel, flow og sikkerhed skal forenes med funktions- og pladskrævende programmer, når vi tegner erhvervsbyggeri. Vi kombinerer en nysgerrighed på brugerne med en solid erfaring og skaber rammerne med sunde materialer, godt indeklima og masser af dagslys.

Specialer: Works-space, Sikkerhed, Logistik, Kontorindretning

RUBOWark_Landskab og bystrategi

Landskab & bystrategi

Undervisning, Kulturarv, Sundhed og Pleje, Landskabsformidling. Når vi arbejder med landskab og bystrategi, er målet både at sætte scenen for det gode hverdagsliv men også at skabe mulighed for det særlige – for brugerens tolkning af de fælles rum og landskaber.

Specialer: Borgerinddragelse, Kvalitative analyser, Mobilitet, Aktivitetslandskaber, Byintegration, Plantekendskab, Klimatilpasning og LAR.