Fokusområder

Fokusområder

RUBOW arkitekters virke spænder meget bredt, lige fra bygherrerådgivning, over nybyggeri, analyse- og skitseprojekter, udvikling af energikoncepter og energirenovering til transformation af eksisterende bygninger samt strategier for byudvikling og landskab. Fælles for tilgangen er en veltrænet rådgivningsdisciplin med fokus på proces, proces, proces:

Vi mestrer de vigtige projekt- og procesledelsesdiscipliner igennem alle projektets faser og bestræber os på altid at have orden i penalhuset fra start til slut.

RUBOWark_Samskabelse og dialog

Samskabelse og dialog

Byggerierne bliver funktionelle, og projektudviklingen kvalificeres ved, at vi sætter os i brugernes/beboernes sted, går i dialog, og sammen skaber gode rammer om det levede liv. Den gode dialog med bygherre, brugere, driftspersonale og internt i rådgivergruppen er udgangspunktet for vores arbejde. Vi igangsætter og gennemfører gerne programmerende processer – både som formidlere, idéudviklere og proceskonsulenter. Brugerprocesser designes specifikt til den enkelte opgave i forhold til behov, tid og økonomi for opgaven. Byudvikling og borgerinddragelse | Undervisningsmiljøer | Velfærdsinstitutioner | Beboerinddragelse
RUBOWark_Bæredygtighed

Dagsordnen er bæredygtighed

Bæredygtighed er ikke et afgrænset felt eller en teknisk disciplin. RUBOW arkitekter har flere uddannede DGNB konsulenter. Bæredygtighed og ressourceforbrug er dybt integreret i arkitekturens løsninger. Gennem vores mangeårige arbejde er det blevet tydeligt, at grundforhold, værdiprogram, kontekst, lokalklima, økonomi og brugersammensætning er så forskellige fra opgave til opgave, at det altid vil afspejles i vores bygninger. Men fælles for projekterne er, at vores designstrategi er grundlæggende bæredygtig. Vi ved, hvordan bygningsdesign understøtter LAR (Lokal Afledning af Regnvand) og vi kender værdien af en bygnings levetid.
DGNB certificering | Energirenovering | Klimasikring | Social bæredygtighed
RUBOWark_BIM

Ledende på BIM

Vi udvikler, tegner og projekterer altid 3D, i de indledende faser med det mere uforpligtende program SketchUp og i projekteringen anvender vi Revit med diverse plug-ins, som d’Rufus og DALUX. Carlsberg Byen | Sct. Hans Hospital | Vilhelmsro Skole