Virksomhed

Virksomhed

RUBOW arkitekter skaber ny arkitektur i respekt for mennesker og miljø.
Gennem 40 år har vi deltaget i løsning af mange forskellige opgaver, som har betydning for udviklingen af vores fælles velfærdssamfund, primært inden for undervisning, sundhed og boligbyggeri.

Vi er en værdibåren virksomhed med kontorer i både København og Aarhus, med cirka 100 medarbejdere, erfarne og professionelle, faglige og dedikerede, generalister og specialister.

Ledelse & organisation
Direktionen består af direktørerne Mads Dyssel Engel, Lars Bo Lindblad, Lars Hetland samt kreativ direktør Susanne Hansen.

Udover direktionen består RUBOW arkitekters ledelse af partnerne og faglederne: Britt Nemmøe og Uffe Breinholt samt Tilbuds- og kommunikationschef Louise Kanne, Kvalitetschef Helge Skovbjerg, Økonomichef Jesper Petersen og Tegnestuechef Michael Vielsted Berntsen. Christina Ahrens er afdelingsleder af RUBOW arkitekters kontor i Aarhus.

Historie
RUBOW arkitekter blev dannet i 1985 under navnet Thure, Nielsen & Rubow arkitekter A/S. Efter en række førstepræmier i nationale og internationale konkurrencer, udviklede firmaet sig til en alsidig mellemstor arkitektvirksomhed, som i 2002 overtog Korshagen Arkitekter A/S. I foråret 2008 ændrede virksomheden navn til RUBOW arkitekter A/S og etablerede i januar 2018 en ny afdeling i Aarhus, skabt ved en fusion med Regnbuen Kontur Arkitekter. I maj 2021 blev RUBOW arkitekter en del at den norske rådgivningsvirksomhed Norconsult, der med over 4500 ansatte er Norges største tværfaglige rådgiver med kontorer i hele verden. Norconsult er 100 % medarbejderejet. RUBOW arkitekter er i dag blandt Danmarks større arkitektvirksomheder.

Kapacitet og kompetencer
RUBOW arkitekters team består af et team af både unge og erfarne arkitekter, bygningskonstruktører og byggeøkonomer med et højt fagligt niveau, der spænder fra overordnet skitsering til detailprojektering, byggestyring og bygherrerådgivning samt bebyggelses- og bygningsplanlægning. Virksomheden har de sidste år gennemsnitligt beskæftiget omkring 100 medarbejdere.

Stor produktion
Vi er en rutineret og erfaren tegnestue, som i de seneste år har planlagt, projekteret og ført tilsyn med en række større og mindre nybygnings-, renoverings- og landskabsbearbejdningsopgaver med både teknisk og arkitektonisk kompleksitet – både i forbindelse med institutioner og skolebyggeri samt boligbebyggelser og plejeboliger med omkringliggende friarealer. Vi løser opgaver for både offentlige, halvoffentlige og private bygherrer og indgår i samarbejde med såvel større som mindre danske rådgivende arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirmaer samt faglige konsulenter.

Full Service
Vores generelle målsætning er at skabe en virksomhed, der rummer viden om alle fagets opgavetyper fra byplanlægning til design, fra boliger og skoler til produktionsanlæg og virksomhedsdomiciler, fra nybyggeri til byfornyelse og restaurering af fredede huse. Vi beskæftiger os med rådgivning inden for arkitektur i bred forstand og tilbyder bistand på en række tilknyttede specialområder, som spænder fra bygherrerådgivning, programmering, funktionsanalyse, planlægning, projektering og renovering til tids-, økonomi- og kvalitetsstyring af byggesager via byggeledelse og fagtilsyn.

GDPR 
Læs om RUBOW arkitekters GDPR politik her

Bæredygtighed
RUBOW arkitekter har flere certificerede DGNB-konsulenter og har realiseret flere DGNB certificerede byggerier herunder eksempelvis Psykiatrisk Center Ballerup, Kontorbyggeri i Ejby og Skæring Bæk. Bæredygtighed indgår som en integreret del af det enkelte projekts værdisætning i den tidlige forslagsfase. Den tidlige værdiafklaring gør os i stand til at inddrage specialiseret og teoretisk viden i udviklingen af de konkrete projekter.