Virksomhed

Virksomhed

Historie
RUBOW arkitekter blev dannet i 1985 under navnet Thure, Nielsen & Rubow arkitekter A/S. Efter en række førstepræmier i nationale og internationale konkurrencer udviklede firmaet sig til en alsidig mellemstor arkitektvirksomhed, som i 2002 overtog Korshagen Arkitekter A/S. I foråret 2008 ændrede virksomheden navn til RUBOW arkitekter A/S og etablerede i januar 2018 en ny afdeling i Aarhus, skabt ved en fusion med Regnbuen Kontur Arkitekter. RUBOW arkitekter og er i dag blandt Danmarks større arkitektvirksomheder.

Kapacitet og kompetencer
Tegnestuen består af et team af både unge og erfarne arkitekter, bygningskonstruktører og byggeøkonomer med et højt fagligt niveau, der spænder fra overordnet skitsering til detailprojektering, byggestyring og bygherrerådgivning samt bebyggelses- og bygningsplanlægning. Virksomheden har de sidste år gennemsnitligt beskæftiget mellem 60 og 90 medarbejdere.

Stor produktion
Vi er en rutineret og erfaren tegnestue, som i de seneste år har planlagt, projekteret og ført tilsyn med en række større og mindre nybygnings-, renoverings- og landskabsbearbejdningsopgaver med både teknisk og arkitektonisk kompleksitet – både i forbindelse med institutioner og skolebyggeri samt boligbebyggelser og ældreboliger med omkringliggende friarealer. Opgavemængden er for en stor dels vedkommende udført for offentlige og halvoffentlige bygherrer og i samarbejde med såvel større som mindre danske rådgivende ingeniør- og entreprenørfirmaer.

Full Service
Vores generelle målsætning er at skabe en virksomhed, der rummer viden om alle fagets opgavetyper fra byplanlægning til design, fra boliger og skoler til produktionsanlæg og virksomhedsdomiciler, fra nybyggeri til byfornyelse og restaurering af fredede huse. Vi beskæftiger os med rådgivning inden for arkitektur i bred forstand og tilbyder bistand på en række tilknyttede specialområder, som spænder fra bygherrerådgivning, programmering, funktionsanalyse, planlægning, projektering og renovering til tids-, økonomi- og kvalitetsstyring af byggesager via byggeledelse og fagtilsyn.

Bæredygtighed
RUBOW arkitekter har flere certificerede DGNB-konsulenter og har realiseret flere DGNB certificerede byggerier herunder eksempelvis Psykiatrisk Center Ballerup, Kontorbyggeri i Ejby og Skæring Bæk. Bæredygtighed indgår som en integreret del af det enkelte projekts værdisætning i den tidlige forslagsfase. Den tidlige værdiafklaring gør os i stand til at inddrage specialiseret og teoretisk viden i udviklingen af de konkrete projekter.