Generationernes Bånd

Peter Bangs Vej, Frederiksberg

Generationernes Bånd er en rekreativ motions- og aktivitetsrute. En rute og et bevægelseslandskab rundt om Frederiksberg Boldbaner bundet sammen i én sti. Frederiksberg Kommune har i disse år en særlig fokus på en prioriteret udvikling af byens fysiske rammer til idræt og bevægelse – både de indendørs og udendørs og på byens grønne profil.  ”Vores […]

Linjer i Landskabet

Aakirkeby, Bornholm

Nyt børnehus i Jonstrup

Værløse Flyvestation

Arenakvarterets skole- og udeliv

Ørestad, København

Skt. Joseph uderum

Østerbro, København

Skæring Bæk Huse

Skæring ved Aarhus

Røde By

Skovlunde

Hegnets Have

Humlebæk

Følager

København

Furesø Rådhus

Værløse

BOFA

Rønne, Bornholm

Kildegården

Roskilde

Blågårdsvisionen

Nørrebro, København

Lille Sky

Avedøre