Linjer i Landskabet

Aakirkeby, Bornholm

Linjer i Landskabet, nomineret til Dansk Landskabspris 2019 og til World Landscape Award 2020  Åbner øjnene for et enestående landskab Linjer i Landskabet forbinder mennesker, landskab og kulturarv. Den 10 km lange oplevelsessti tager de besøgende på en rejse gennem 1 mia. års kultur- og naturarv i et landskab på kanten af den fennoskandiske randzone […]

Generationernes Bånd

Frederiksberg

Fribo Holte

Rudersdal

Arenakvarterets skole- og udeliv

Ørestad, København

Skt. Joseph uderum

Østerbro, København

Skæring Bæk Huse

Skæring ved Aarhus

Røde By

Skovlunde

Hegnets Have

Humlebæk

Nyt børnehus i Jonstrup

Værløse Flyvestation

BOFA

Rønne, Bornholm

Kildegården

Roskilde

Blågårdsvisionen

Nørrebro, København

Lille Sky

Avedøre