Linjer i Landskabet

Aakirkeby, Bornholm

Linjer i Landskabet, nomineret til Dansk Landskabspris 2019 og til World Landscape Award 2020  Åbner øjnene for et enestående landskab Linjer i Landskabet forbinder mennesker, landskab og kulturarv. Den 10 km lange oplevelsessti tager de besøgende på en rejse gennem 1 mia. års kultur- og naturarv i et landskab på kanten af den fennoskandiske randzone […]

Generationernes Bånd

Peter Bangs Vej, Frederik...

Nyt børnehus i Jonstrup

Værløse Flyvestation

Arenakvarterets skole- og udeliv

Ørestad, København

Skt. Joseph uderum

Østerbro, København

Skæring Bæk Huse

Skæring ved Aarhus

Røde By

Skovlunde

Hegnets Have

Humlebæk

Følager

København

Furesø Rådhus

Værløse

BOFA

Rønne, Bornholm

Kildegården

Roskilde

Blågårdsvisionen

Nørrebro, København

Lille Sky

Avedøre