Linjer i Landskabet

Aakirkeby, Bornholm

Linjer i Landskabet nomineret til Dansk Landskabspris 2019 Åbner øjnene for et enestående landskab Linjer i Landskabet forbinder mennesker, landskab og kulturarv. Den 10 km lange oplevelsessti tager de besøgende på en rejse gennem 1 mia. års kultur- og naturarv i et landskab på kanten af den fennoskandiske randzone med forstenet havbund og spor efter […]

Nyt børnehus i Jonstrup

Værløse Flyvestation

Skt. Joseph

Østerbro, København

Skæring Bæk Huse

Skæring ved Aarhus

Røde By

Skovlunde

Hegnets Have

Humlebæk

Følager

København

Furesø Rådhus

Værløse

BOFA

Rønne, Bornholm

Kildegården

Roskilde

Blågårdsvisionen

Nørrebro, København

Lille Sky

Avedøre