Sundhedshus m. butikker

Butikker og rehabiliteringscenter i Køge
Gennem en tilbuds- og projektkonkurrence vandt RUBOW arkitekter et nyt rehabiliteringscenter i Køge Bymidte. Projektet indeholder p-kælder, butikker i stueetagen samt et rehabiliteringscenter.

Projektet er resultatet af en viderebearbejdning af skitseforslag udarbejdet af Årstiderne Arkitekter. Bebyggelsen er etableret i forbindelse med en større omlægning og udvikling af Køges handels- og kulturliv og er i sin funktion, åbenhed og udtryk et vartegn for sundhed.

Rehabilitering
Centret tilbyder rehabilitering og aflastningsboliger til bevægelseshandikappede og ældre borgere, som har brug for at genvinde fysiske færdigheder, for at opnå størst mulig selvstændighed i hverdagen og hjemmet. Trapper og elevator fører op til rehabiliteringscenter og boliger.

Huset skal fungere gennem tværfaglige samarbejder, og både plejepersonale, fysioterapeuter og ergoterapeuter arbejder tæt sammen i det daglige om klienternes mål – evt. i samarbejde med neuropsykolog, talepædagog og andre faglige samarbejdspartnere.

Facadeudtryk og tilpasning 
Projektets ydre udtryk tager afsæt i en analyse af byens gavle og materialer. Det naturlige valg faldt på teglstenen og gode gedigne vedligeholdelsesfri materialer.

År  

2015 - 2018

Bygherre  

Køge Kommune og TK Development

Sted  

Køge

Størrelse  

8.320 m²

Totalentreprenør  

GVL Entreprise

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

MOE rådgivende ingeniører

Landskabsarkitekt  

Lassen Landskab

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Udført