Afd. 45 II for AAB

Den nye afd. 45 II i Skovlunde, skal bestå af 37 boliger i et og to plan med familier som målgruppe. Ambitionenen er at skabe en fællesskabsorienteret bebyggelse der inviterer til naboskab og udeliv.

Social bæredygtighed
Visonen er at skabe en ramme for en social bæredygtig bebyggelse baseret på familieboliger og et fællesskabsorienteret boligtilbud, der supplerer de eksisterende boligtilbud i kommunen.

Området opleves i dag trygt, men er udfordret af store vej- og parkeringsområder, der ikke understøtter liv i gaden for småbørnsfamilier. For at understøtte fællesskab og synergi i den nye bebyggelse, arbejdes der med tre væsentlige faktorer:
·  Mulighed for øjenkontakt
·  Udeliv
·  Social kapacitet

Boligerne
Bebyggelsen består af i alt 37 boliger udlagt som karakterfulde byhuse i rækker af 2-3 etager i 2 delområder. Rækker i to etager består af familieboliger i to plan med egen forhave og baghave.

De treetages rækker består af en lille bolig i stueplan og et to etages rækkehus på 1.sal med adgang via egen fortrappe. Stueboligen har indgang via eget forareal samt udgang til egen baghave. Boligen på 1. sal har adgang via fællesareal til trappe med stor altan mod gaden, og fransk altan på havesiden.

De forskellige rækker kombineres i 2 delområder med hver sin tæthed og særkende. Alle fællesarealer indrettes med grønne lommer til fælles ophold/spisning og legezoner, samt fælles skure til barnevogne.


Men hvorfor skal vi lære vores naboer at kende?
Det skal vi fordi, det skaber tryghed og tolerance i en boligbebyggelse at kunne genkende og række ud til sin nabo. Det er mere trygt at færdes blandt kendte ansigter og man får en forstærket følelse af at høre hjemme.


Fællesarealer
Fordelingsstier indrettes kompakt i grønne forløb, der leder direkte forbi forhaver og fællesarealer. Boligerne er disponeret mod alle verdenshjørner, men med fokus på solrige fællesarealer, så det altid er muligt at finde opholdsmulighed i solen.

 

År  

2018-2023

Bygherre  

Boligforeningen AAB

Sted  

Skovlunde

Adresse  

Lilletoften 77–127 og 66–102, 2740 Skovlunde

Størrelse  

37 boliger

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Rådgivende Ingengiører: Sweco Danmark A/S

Landskabsarkitekt  

Lassen Landskab

Status  

Igangværende