Fortunen Nord

Projektet Fortunen Nord på Akademivej rummer 150 almene boliger, heraf 100 ungdomsboliger, 20 familieboliger og 30 boliger for beboere med lav betalingsevne. De nye boliger opføres i 3-7 etager.

Familieboliger
Familieboligerne er disponeret som gennemgående lejligheder med to værelser mod den udvendige facade (nord/øst), hvor der vil være oplukkelige vinduer for friskluftindtag.

(I det udbudte skitseforslag lå de gennemgående familieboliger i den sydøstlige del af bebyggelse, hvor den udvendige facade ligger direkte mod letbane og motorvej. De oplukkelige vinduer i værelserne giver dermed en udfordring ift. letbanen retningslinjer vedr. respektafstand og nedkast, samt en bygge-teknisk udfordring i forhold til den høje støjbelastning langs denne del af facaden.)

Ungdoms- og basisboliger
Ungdoms- og basisboliger er disponeret som et-rumsboliger orienteret mod gårdrummet. Adgang til den enkelte bolig sker via en altangang langs den nordøstvendte udvendige facade.

Støjsikring mod letbanen
Altangangens lukkede glasfacade danner en naturlig barriere mod støj og letbane.

Facade
Stueplanens facade er udført i graffitibehandlede glatte beton-skiver som brydes op i glaspartier der åbner huset op til funktioner med dagslyskrav. Kominationen af lukkede og åbne facadepartier sammenholdt med en tryghedsskabende belysningsstrategi for de nære udearealer giver gode varierede oplevelser når man bevæger sig langs facaden.

Tryghed og synlighed
Træfinér på de indvendige vægge i alle trappeopgange synliggør indgangene fra begge sider af stueplanens facader.

Glasfacaden sikrer åbne og synlige indgange, der sammen med den transparente facade ved gennemgange sikrer tryghed for alle beboere.

År  

2019-

Bygherre  

Lyngby Boligsleskab v. KAB

Sted  

Akademivej, Lyngby

Størrelse  

7.895 m2

Totalentreprenør  

GVL entreprise

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Igangværerende

Samarbejdspartner  

GVL entreprise, ÅF