Åbyhøjgaarden


Renovering med respekt for historien
Arkitekturen fastholder den bygningshistoriske fortælling omkring industrialisering og optimering af byggeprocessen. Samtidigt nyfortolkes den modernistiske arkitektur, og giver et moderne udtryk, med særlig fokus på robusthed og vedligeholdelsesfrihed.

Åbyhøjgården blev opført i 1968, og bebyggelsen ligger attraktivt, lige på grænsen mellem by og land. Bebyggelsen er en bygningstypologi som oprindeligt var usentimental og tro mod de industrielle fremstillingsmetoder og materialeholdninger, og bygningerne fremstår således ubehandlet i den rå beton. Det er horisontale huse med lav taghældning og med tydelige markeringer og fuger mellem de enkelte store bygningselementer – vinduer i vandrette bånd, brystninger og gavle som store flader og terrasser skærmet med tynde ‘curtain-walls’ glasskydepartier.
2013-01-30 pm
Åbyhøjgård har dog lidt under byggetekniske problemer. Den korte byggeproces, de standardiserede – og ofte ikke afprøvede detaljeløsninger – har kostet på bygningsdelenes levetid, ligesom der er energimæssige problemer. Og skal derfor nu, næsten 50 år senere, gennemgå en større renovering.

Renoveringsstrategi
Vores forslag til renovering af Åbyhøjgård tager fat i disse problemstillinger – og alle sammen med en helhedsorienteret tilgang, hvor vi har stort fokus på:

1) Tryg byggeproces. Vi passer godt på beboerne under i byggeprocessen, Derfor har vi tilknyttet en informationsmedarbejder under renoveringsprocessen, der udelukkende har til opgave at være beboerkoordinator.

2) Minimale beboergener. Vi gennemfører renoveringen med færrest mulige gener for beboerne. Der vil ikke være behov for genhusning ved renovering af standardblokkene.

3) Robusthed, lave drift- og vedligeholdelsesomkostninger og god totaløkonomi. Materialer og tekniske løsninger er valgt udfra ønsket om minimale driftsomkostninger, for at bidrage til en god totaløkonomi for afdelingen. Blokkene og lejlighederne vil fremstå nye, med robuste, langtidsholdbare og vedligeholdelsesfrie materialer. Facadeløsningen og de nye tekniske installationer betyder et lavt energiforbrug. Bæredygtighedsovervejelser har defineret vores valg.

År  

2014 - 2018

Bygherre  

AL2bolig

Sted  

Åbyhøjgård, 8230 Åbyhøj

Størrelse  

24.395 m². 10 etageblokke, 297 boliger – heraf 18 ungdomsboliger. Afd. 110: 153 lejligheder, Afd. 310: 144 lejligheder.

Totalentreprenør  

MT Højgaard

Arkitekt  

Pluskontoret arkitekter, RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Niras A/S

Landskabsarkitekt  

Møller & Grønborg A/S

Konsulent  

Scandibyg A/S, Niels Haldor Bertelsen

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Under udførelse

Sagsansvarlig partner  

Lars Bo Lindblad