Gårdhavehusene

20120418_INTERIOR_gus

Projektet er et renoverings- og visionsprojekt for udviklingen af de 1005 gårdhavehuse i Albertslund Syd. Med en stor grad af borgerinddragelse opdateres og udvikles den enkelte bolig til en nutidig moderne livsstil. Samtidig efterisoleres, optimeres og videreudvikles boligernes montageprincipper med respekt for den oprindelige bebyggelse. Fællesområderne udvikles med nye varierede tilbud til enkelte boligklynger – herved skabes der ejerskab, tilhørsforhold og variation i bebyggelsen.

Bæredygtig strategi
Fra lavenergiklasse 2015 til aktiv-hus standard, LAR projekt, bymæssig fortætning, ejerskab & identitet.

S:�01 Konkurrencer�2 Konkurrencer1030 Albertslund Syd Gårdhu SOLPRISME_DIAGRAM

20120418_ALB_laerkens_exterior_EFFEKT

År  

2012

Bygherre  

BO-VEST

Sted  

Albertslund Syd

Størrelse  

85.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Moe & Brødsgaard

Landskabsarkitekt  

LiW Planning

Konsulent  

KUBEN management

Entrepriseform  

2. plads i indbudt konkurrence