Ansgars Kirken Menighedshus

RUBOW_arkitekter_Ansgarskirke04

RUBOW_arkitekter_Ansgarskirke05

Ansgars Kirken i Aalborg får nyt menighedshus
Det nye menighedshus bliver et centralt samlingssted for aktiviteter med forbindelse til kirken, men også en bygning der danner naturlig overgang mellem kirken og de rekreative arealer i Skulpturparken. Menighedshuset underordner sig parkens og kirkens præmisser og indpasses nænsomt og poetisk i den delikate kontekst – hvor kirke og kultur bindes sammen i et æstetisk og funktionelt mødested, der bringer værdi til området.

Transparens og poetisk materialitet
Menighedshuset disponeres med en stor grad af åbenhed og transparens i stueplan og en mere lukket 1. sal. Der er arbejdet med bedre ind- og udsyn til det nye sognehus og derved en tydelig wayfinding. Det arkitektoniske udtryk er nutidigt, men tidsløst, med en poetisk tilpasset materialitet, der forholder sig til området, kirken og parken. Den gule tegl er anvendt i både Ansgars Kirken og Enighedslund, kigget mellem stammer og under trækroner samt bladenes filtrering af lyset, har været bærende inspiration til udformning og bearbejdning af såvel husets arkitektur, dets stemning og dets stoflighed.

RUBOW_arkitekter_Ansgarskirke06
Stoflighed, lys og skygge
De lyse tegl anvendes både udvendigt og som bærende vægge indvendigt og bliver derved det gennemgående materiale, der giver bygningen stoflighed og karakter.

Facaden bearbejdes, således at teglfladen udføres med et organisk mønster af tilbagetrukne sten og huller i forbandtet, hvorved der skabes et levende spil i facaden, hvor der nogle steder kommer lys igennem. Om dagen skabes et lys-spil af bevægelige solpletter i de indvendige lokaler, mens bygningen om aftenen vil stå og gløde og fortælle om bygningens liv og aktivitet.
RUBOW_arkitekter_Ansgarskirke03

Programmets iboende potentialer
Konkurrenceprogrammet opfordrede til en enkel og solitær bygning med en åben/lukkethed, detaljering og en høj grad af stoflighed af høj arkitektonisk kvalitet. Byggefeltet på 10 x 25 meter har givet plads til en bygning i 2 etager og en kælderetage med en underjordisk tunnel, der forbinder det nye menighedshus med Ansgars Kirkens krypt. Tunnellen løser samtidig de nuværende adgangsproblemer for sognets ældre og gangbesværede.

RUBOW arkitekters forslag opererer med en udstrakt brug af multianvendelige rum i menighedshuset og en iboende fleksibilitet, der samtidig sikrer fuld tilgængelighed for alle mennesker uanset førlighed. Forslaget er robust, og den bærende idé vil kunne tilpasses byggeudvalgets prioriteringer og ønsker.

RUBOW arkitekter blev tildelt 1. præmien i den indbudte arkitektkonkurrence om opførelse af nyt menighedshus til Ansgars Kirken i Aalborg. Konkurrencen blev vundet i samarbejde med Harde Larsen Rådgivende Ingeniører.

”Forslaget synes godt gennemarbejdet og viser stor indlevelse i de funktioner, der er ønsket i det beskrevne lokaleprogram. Sammenhængen med kirkens bestående lokaler virker overbevisende med den foreslåede tunnel og fordelingsgang under kirkens østlige del, hvilket giver optimale muligheder for at udnytte potentialet i den bestående, store mødesal i krypten”.
Uddrag fra bedømmelseskomiteens betænkning

År  

2018-2019

Bygherre  

Ansgars Kirkens Menighedsråd

Sted  

Aalborg

Adresse  

Vesterbro 1A, 9000 Aalborg

Størrelse  

Nybygning 500 m² i to etager samt ca. 300 m² kælder

Arkitekt  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie

Status  

Vundet projektkonkurrence

Sagsansvarlig partner  

Uffe Breinholt, partner Aarhus

Samarbejdspartner  

Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S