Ansgars Kirkeplads

RUBOW_arkitekter_Ansgarskirke04

Ansgars Kirke og det nye menighedshus danner sammen rammen om en ny stedslig kirkeplads i Aalborg.

Fritstående mure styrker de særegne kontraster på stedet mellem det grønne – Skulpturparken – og det byggede – Ansgars Kirke, dens tilhørende urbane kirkeplads og det nye menighedshus. Det nordøstlige parkhjørne markeres med et lavt murstykke i tegl og der skabes et klart og sammenhængende byrumsgreb der respekterer kirkens taktilitet og binder den nænsomt sammen med parken og den nye tilføjelse. Motivet gentages på pladsen foran kirken, hvor vekslende murstykker skaber rum til hvile, ophold og cykelparkering samtidig med, at de skærmer for biltrafik og indkørsel.

Pladsens gulv udvides for at understøtte helhedsgrebet, og Ansgars Kirke får lov til at stå frit og uforstyrret i sit monumentale barokudtryk.

Situationsplan 1:500

År  

2018-2019

Bygherre  

Ansgars Kirkens Menighedsråd

Sted  

Aalborg

Adresse  

Vesterbro 1A, 9000 Aalborg

Størrelse  

ca. 2600 m2

Arkitekt  

RUBOW Arkitekter

Ingeniør  

Harde Larsen Rådgivende Ingeniører A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW Arkitekter

Præmiering  

1. plads

Status  

Vundet projektkonkurrence