Antvorskov Kirke

RUBOW arkitekter har tegnet en ny kirke og sognegård indeholdende bl.a. kirkesal, kontorer, mødelokaler, div. personalerum, meninghedssal, kapel med kølerum og klokketårn.

Markør i området
Kirken er beliggende højt, frit og markant i området, og er således i familie med mange andre danske kirker beliggende i det frie land.

Bygningen udtrykker sig markant med stor tyngde og meget skulpturelt ud i mod landskabet, men huset er disponeret omkring en indre gård hvortil kirken til gengæld åbner sig med kontakt til en indre rundgang. I denne disponering er inspirationen hentet fra tidligere tiders klosterbyggeri.

Interiør
Interiøret er lyst og let, og kirkerummet domineres af et stort bølgende hvidmalet liste-loft, som ender op i et stort ovenlys. Dette tilfører rummet en markant dramatik.
RUBOW arkitekter har tegnet alt inventar med undtagelse af døbefonten som er udført af billedhuggeren Ole Hempel.

Dagslys
I kirkerummet er dagslyset bearbejdet så det til alle tider vil tilføre rummet nye lag og nye oplevelser, afhængigt af døgnets og årets rytme samt vejrsituation.

Fælles funktioner
Menighedssalen kan deles i to mødelokaler, der anvendes til undervisningsbrug, møder, foredrag og lignende. Caféområde og gangområder giver rum til lokale kunstnere, der kan udstille deres værker.

Indvielse
Antvorskov Kirke blev indviet 10. april 2005.

År  

2003-2005

Bygherre  

Antvorskovs menighedsråd

Sted  

Antvorskov, Slagelse

Størrelse  

1.300 m2

Ingeniør  

Viggo Madsen Ingeniører

Landskabsarkitekt  

Wainø og Frandsen Landskabsarkitketer

Entrepriseform  

Fagentreprise

Status  

Udført