Arenakvarterets skole- og udeliv

Skolen i Arenakvarteret er et kommunalt hus med tilbud for kvarterets børnefamilier, fritidsbrugere og byens borgere generelt. Med en helt ny bygningstypologi i området, skabes en anden type byrum end de der allerede findes i Ørestad.

Mangfoldigt byliv og nye byrum
Med skolen tilføjes en ny bygningstypologi, der skaber en anden type byrum end de, der allerede findes i Ørestad. Byrum, der indgår i større tætheder og er karakteristisk ved en stor variation i højde og drøjde, og i højere grad inviterer til et mangfoldigt byliv i flere niveauer. Skolens grundstruktur skaber lommer og nicher, overgangszoner og overdækkede byrum i læ og ly.

Canyon af liv
De to bygningsafsnit forskyder sig omkring Strøget og tegner en grøn og aktiv canyon, der inviterer brugere og borgere ind eller igennem. På alle tage og på terræn integreres bynaturen med tagbiotoper og grønne øer, hvor Amager Fælleds vilde natur og plantetypologier er fortolket og giver ret til krat.

Samspil mellem ude og inde
Udearealer på tag er generelt udformet som en forlængelse af bygningens indre funktioner og ligeledes tænkt som mulighedsrum, der kan ændres over tid. Indskoling/KKFO, Mellemtrin/Klub og Udskoling tildeles egne, aldersspecifikke udearealer i direkte relation til de indendørs funktioner


Aktive kantzoner
Kantzoner i gadeplan er generelt anvendelige og aktive, og varierer fra Byhaven omkring café og madskole, over uformelle aktivitetsområder med bygynger, multibane og hæng-ud kroge til overdækket miljøstation og integreret cykelparkering.

Ud mod Generationernes Hus etableres mere diskrete kantzoner med træningsstationer, havebeplantning og siddetrin. Om hele skolen etableres et uformelt aktivitetsloop til intervaltræning og bygningsdrift.


Klimatilpasning og biodiversitet med merværdi
Vi har prioriteret synlige og let tilgængelige grønne elementer gennem skolen, der fungerer som laboratorier, rum-dannere, og vindbrydere der optager regnvand – også i højden. Terræn beplantes med grupper af træer og de grønne øer og plantekasser fortættes med lave buske med bl.a. fyrrearter, aronia og solbær.

Tagbiotoper med mindre træer og vertikale grønne vægge bidrager til det lokale mikroklima på tagterrasserne med filtrering af støv, skygge, friskhed, biologisk mangfoldighed og naturoplevelser.

De øverste synlige tagflader udføres som ekstensive grønne tage med bl.a. mos og stenurter som forsinker regnvand og bistader for at understøtte levesteder og biologisk mangfoldig-hed. Fra tagflader uden ophold, opsamles regnvandet i en regnvandstank, hvorfra vandet pumpes op og supplerer vandingen af planter via drypvandingsanlæg.

År  

2019-2023

Bygherre  

Byggeri København

Sted  

Ørestad, København

Adresse  

Arenakvarteret

Totalentreprenør  

BAM Danmark

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S, Nøhr & Sigsgaard

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Konsulent  

Learning Spaces

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Præmiering  

1. præmie

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Igangværende

Samarbejdspartner  

Bæredygtighed: DOMINIA