ATP ejendomme

Rammeaftale med ATP Ejendomme

2-4 årig rammeaftale om arkitektrådgivning med ATP Ejendomme.

Som én af fem rammeaftaleholdere varetages udviklingen af en del af ATP’s ejendomsportefølje. ATP Ejendommes portefølje omfatter kontor- og erhvervslejemål fra nyopførte kontordomiciler til bevaringsværdige ejendomme – primært øst for Storebælt.

Rammeaftalen omfatter optimering af kontorejendomme i den københavnske ejendomsportefølje.

Læs mere om rammeaftalen her.