Baggage Factory West CPH

Bagagefabrik, ny kantine og kontoretage i Københavns Lufthavn CPH


Den nye bygning består af en dobbelthøj etage med bagagefabrik (stueplan og 1. sal), 2. sal med ny kantine til lufthavnens medarbejdere og 3. sal indeholdende kontorer med 120 faste arbejdspladser samt mødefaciliteter.

Kantineetagen sammenbygges med den eksisterende administrationsbygning, LB6 af en gangbro i samme udtryk som den nye bygning: Glasfacade med partier af hhv. klart, translucent og blændet glas i forskellige nuancer.

I direkte forbindelse med kantinen etableres derudover en sydvendt aflukket træterrasse i det grønne gårdrum mellem den nye bygning og Finger Vest.

Derudover en kælder med omklædning for medarbejdere, lagerfaciliteter samt teknik.

 

Ny kælderforbindelse
Der skal etableres en ny forbindelse under terræn til Terminal 2 for transport af bagagen til den nye bygning.

I forbindelse med sammenbygning med de tilstødende bygninger, LB14 og LB6, udføres ombygning i større og mindre grad, samtidig med at en ny bagagetunnel fra Terminal 2 betyder ændringer i Varegård Vest, bl.a. en ny transformerstation.

Arkitektonisk hovedgreb
BFW opføres med et nutidigt arkitektonisk formsprog, der indføjer sig i den særlige CPH Lufthavns DNA, der knytter sig til den samlede facadelinje mod byen.

Bygningens udtryk harmonerer med omgivelserne og signalerer forståelse og respekt for den kontekst den bliver en del af, dels gennem sin proportionering og det afrundede hjørne samt materialevalget. Den menneskelige skala er sikret dels ved glasfacadernes proportionering og dels ved en omhyggelig detaljering af især stueetagens facadebeklædning.

Synlig bagagefabrik
Facaden afspejler bygningens bagvedliggende funktioner. Dette kommer til udtryk ved at bagagefabrikken i bygningens nederste halvdel kan opleves udefra. Facadeglas giver indblik til bagagefabrikkens øverste etage og sikrer dagslys til arbejdspladserne.
Projektet er udarbejdet på baggrund af skitseforslag udviklet af bygherrerådgiver Holm & Grut.

Innovativt samarbejde
Teamet består af MT Højgaard, SWECO og RUBOW arkitekter. Projektet Baggage Factory West blev udbudt som samarbejdsmodel med 2 faser i et tæt samarbejde med Københavns Lufthavne.

Overordnet består projektet af følgende hovedområder
∙  Ny bygning vest for LB14 (BFW): ca. 9120 m²
∙  Ombygning i LB14: ca. 700 m²
∙  Ny kælderforbindelse mellem T2 og LB14: ca. 480 m²
∙  Nye bygninger til transformerstation og nøddieselgenerator i Varegård Vest.

År  

2018-2020

Bygherre  

Københavns Lufthavne A/S

Sted  

Københavns Lufthavn

Størrelse  

nybyg 9120 m², ombyg 700 m², ny kælderforbindelse ca. 480 m²

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SWECO

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

Vunden totalentreprisekonkurrence

Entrepriseform  

Totalentreprise

Entreprenør  

MT Højgaard

Status  

Igangværende

Samarbejdspartner  

MT Højgaard, SWECO, Holm & Grut, Niras, Københavns Lufthavne A/S