Balders Have

‘Balders Have’ er en integreret vision om en daginstitution, der danner ramme om det gode liv og en inspirerende hverdag for børn og voksne her i den skønne grønne have.

Kantzoner – fra grå til grøn
Forslaget introducerer en dynamisk kantzone-strategi, som gør det muligt at flette det private og offentlige på en måde der skaber tryghed og intimitet i uderummene. Strategien giver mulighed for dobbeltudnyttelse af havens rolle som rekreativ ressource i kvarteret, hvor både gadeliv og naboer inviteres indenfor.

Ambitionen er at skabe en grøn forhave ud mod Baldersgade, hvor man indbydes til ophold og leg. Forhaven skaber en sikker ankomst til daginstitutionen og fungerer som sluse mellem den primære legeplads i baghaven og gaden.

Arkitektonisk ide
Vores forslag understøtter den stærke bygningskulturelle værdi på grunden ved at udføre et respektfuldt og nænsomt indgreb, der lader de historiske bygninger bibeholde en fremtrædende rolle i gadens og byens fortælling.

De rumlige og konstruktive potentialer hovedbygningen – kaldet Kulturhuset, udnyttes til at skabe smukke og enkle rum med gode visuelle forbindelser på tværs med gode dagslysforhold.

Tilbygningerne udføres som lette pavilloner på hver sin side af Kulturhuset – som pavilloner der ligger i haven. De nye bygninger trækkes lidt tilbage fra Kulturhusets facade, hvorved ’Forhaven’ dannes; en grøn og indbydende ankomst til den nye daginstitution.

Fra ’Forhaven’ ledes man til den private ’Baghave’ i gården. ’Baghaven’ forstiller vi os udført som én stor fælles have for karreen, opdelt i forskellige zoner.

Bæredygtig strategi
• Social bæredygtighed ved velorganiserede uderum og kantzoner, giver plads til de mange – borgere, naboer og børn – og som samtidigt graduerer behovet for privatliv og ro.
• Ombygning og introduktion af bygninger balancerer ressourceforbrug og CO2 udledning med en fremtidig drifts- og anvendelsesstrategi.
• En grøn identitet med inspiration i den nuværende have sætter biodiversitet, årstidsvariation og sansninger i højsædet.
• Bygninger og sekundære funktioner som liggehal, solafskærmning, skure og værn integreres i et helstøbt design, som tager afsæt i, og forstærker, fortællingen om haven.
• Nye bebyggelser respekterer og bringer de bygnings-kulturelle værdier i høj-sædet.
• Potentialer i de nye og gamle bygninger udnyttes som ramme for det gode børne- og arbejdsmiljø med udgangspunkt i smukke kig, godt dagslys og nem adgang til frisk luft og en grøn legeplads.

År  

2020

Bygherre  

ByggeriKBH

Sted  

Nørrebro, København

Adresse  

Baldersgade 24

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Status  

Afleveret konkurrence

Samarbejdspartner  

Jorton A/S, JL Engineering A/S, Anders Christensen Aps, rådg. ing.