Betty III


Katalysator for et aktivt byliv
Plejehjemmet Betty III skal stå for enden af Betty Nansens Allé som et moderne plejecenter omkring en offentlig Torveplads – her vil bygningen medvirke som katalysator for et aktivt byliv samt mødet mellem generationer. Stringente stok bebyggelser, ensartede grønne arealer og store skalaspring kendetegner området som det står i dag, et udtryk der ligger langt fra det Frederiksberg, de fleste tænker på, når de hører bynavnet.

De fysiske forhold og historiske lag i området kan både begrænse og åbne for nye strategier. Vi ser her en mulighed, for at skabe en stedspecifik typologi, der formes af stedets iboende fortællinger sammen med de nye visioner.

Vision for Betty III
Vores forslag samler omgivelsernes skarpt optrukne linjer i et nyt knudepunkt – Betty III både afslutter de ufærdige byrum og leder videre til nye. Plejecenteret Betty III skal opleves som en både markant og inviterende bygning, der skaber dialog med sine omgivelser og er i øjenhøjde med sit kvarter og sine medborgere.

Visionen bygger på to ben:
– en god indre organisering defineret af funktions analysen for et velfungerende plejehjem der udnytter stedets store kvaliteter.
– en nuanceret fortælling, der udnytter og digter videre på stedets identitet i ambitionen om at skabe en nærværende bydel som afsæt for nye typer byliv og fællesskaber.

År  

2019

Sted  

Frederiksberg

Totalentreprenør  

GVL

Status  

Konkurrenceforslag

Samarbejdspartner  

DOMINIA