Børnehuset Paletten

Børnehuset Paletten, et moderne børnehus, der tager hensyn til brugernes behov, i en bygning af høj arkitektonisk kvalitet og med stærke sammenhænge mellem ude og inde.

Opgaven bestod i renovering, ombygning og tilbygning af det tidligere Blaagaard Seminarium til et fremtidssikret, svanemærket børnehus for 8 børnegrupper.


Høj arkitektonisk kvalitet
Børnehuset er etableret i det tidligere Blaagaard Seminarium tegnet af Clemmensen i 1961. De eksisterende bygninger fremstår som et modernistisk greb af harmonisk sammenhængende skolebygninger, opbygget af rektangulære voluminer med vandrette vinduesbånd, ubrudte murflader og forskudte tage med udhæng.

Bygningerne er bevaringsværdige med en stærk facade-karakter og bygningskomposition, og er transformeret med nænsom hånd og respekt for stedets karakter til integreret daginstitution med tilhørende aktivitetsrum og produktionskøkken.

Centralt i det oprindelige byggeri er nedrevet et område til fordel for opførelsen af den nye ankomstbygning, der i formsprog og materialitet danner rumlig og æstetisk sammenhæng til de oprindelige bygninger.
Ankomst, legeplads og haverum
Natur, bevægelse og forbindelse til de grønne omgivelser og haverum er omdrejningspunkt for børnehusets dagligdag i samspil med årstidernes skiften. Landskabet bevarer og drager nytte af et træbælte som lægiver og grøn ramme om dagtilbuddets aktiviteter.

Legepladsen udformes i et organisk formsprog med plads til ophold, cykelbane, lege og bevægelsesaktiviteter, indrettet med zoner aktivitetskodet til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn.Bæredygtighed og certificering
De eksisterende gedigne materialer er videreført i nye tilføjelser med afsæt i smuk patinering og minimalt vedligehold. Bygningerne er energirenoveret til nutidig standard. Materialer og inventar er udvalgt, så byggeriet kan svanemærkes som første renovering i DK og Norden. I interiør projektet er dels benyttet genbrugsmøbler fra Gladsaxe Kommunes lager, der er omlakeret og har fået nyt liv i det nye børnehus.

Projektet er et godt eksempel på værdien af at genbruge eksisterende bygninger til nye formål som en ressourcemæssig optimering i FN´s verdensmål , som ligeledes understøttes af tiltag, der skal fremme biodiversiteten i området.


År  

2019-2021

Bygherre  

Gladsaxe Kommune v. Børne - og Undervisningsudvalget

Sted  

Søborg

Størrelse  

1.500 m2, heraf 1.300 m2 renovering og 200 m2 nybyg. Landskab: 4.000 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

JL Engineering, Anders Christensen Rådg. Ing.

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer og RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

Svanemærkning

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Udført

Samarbejdspartner  

Gade Mortensen Akustik