Børnehuset Paletten

Børnehuset Paletten bliver en moderne institution, der tager hensyn til brugernes behov, i en bygning af høj arkitektonisk kvalitet og med stærke sammenhænge mellem ude og inde.

Opgaven er renovering, ombygning og tilbygning af det tidligere Blaagaard Seminarium til et fremtidssikret, svanemærket børnehus for 8 børnegrupper.


Høj arkitektonisk kvalitet
Børnehuset etableres i det tidligere Blaagaard Seminarium tegnet af Clemmensen i 1961. Eksisterende bygninger fremstår som et modernistisk greb af harmonisk sammenhængende skolebygninger, opbygget af rektangulære voluminer med vandrette vinduesbånd, ubrudte murflader og forskudte tage med udhæng.

Bygningerne er bevaringsværdige med en stærk facadekarakter og bygningskomposition, og transformeres med nænsom hånd og respekt for stedets karakter til integreret daginstitution med tilhørende aktivitetsrum og produktionskøkken.

Centralt i byggeriet nedrives et område til fordel for opførelse af en ny ankomstbygning, der i formsprog og materialitet danner rumlig og æstetisk sammenhæng til de oprindelige bygninger.

Ankomst, legeplads og haverum
Natur, bevægelse og forbindelse til de grønne omgivelser og haverum er omdrejningspunkt for børnehusets dagligdag i samspil med årstidernes skiften. Landskabet bevarer og drager nytte af et træbælte som lægiver og grøn ramme om dagtilbuddets aktiviteter.

Legepladsen udformes i et organisk formsprog med plads til ophold, cykelbane, lege og bevægelsesaktiviteter, indrettet med zoner aktivitetskodet til henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. De nye legearealer udnytter eksisterende grønne elementer. Grunden tilføres en ny topografi til legog ophold med en høj grad af nye grønne tiltag i børnehøjde.


Bæredygtighed og certificering
Eksisterende gedigne materialer videreføres i nye tilføjelser med afsæt i smuk patinering og minimalt vedligehold. Bygninger energirenoveres til nutidig standard. Materialer og inventar er udvalgt, så byggeriet kan svanemærkes som første renovering i DK og Norden. Projektet er et godt eksempel på værdien af at genbruge eksisterende bygninger til nye formål som en ressourcemæssig optimering i
FN´s verdensmål, som ligeledes understøttes af tiltag, der skal fremme biodiversiteten i området.

Børnehuset Paletten har fået en svanemærkning for bæredygtigt renoveringsprojekt.

År  

2019-2021

Bygherre  

Gladsaxe Kommune v. Børne - og Undervisningsudvalget

Sted  

Søborg

Størrelse  

Landskab: 4.000 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

JL Engineering, Anders Christensen Rådg. Ing.

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Præmiering  

Svanemærkning

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Samarbejdspartner  

Gade Mortensen Akustik