Børnehuset ÆblekassenGrønttorvet i Valby, der tidligere har været engrosmarked for blomster- og grønthandlere, er i dag ved at blive omdannet til en ny bæredygtig bydel med boliger, institutioner, caféer, butikker, kontorer og en central bypark.

Æblekassen er en ny 10 gruppers daginstitution opført som en del af den nye bydel, på kanten af den nye bypark. Københavns Kommune har overtaget et nøglefærdigt byggeri, der udnytter den unikke placering med lange kig ud i bydelen og grønne friarealer. Udvendigt er institutionen inspireret af det gamle Grønttorv med store konstruktioner fortolket i moduler og facadestrukturer, som filtrerer sollys og skaber trygge uderum i højden. Indenfor er huset overvejende foret i træ med reference til frugt- og grøntkasserne i de gamle haller. Indvendigt fremstår grupperum og fællesarealer med rumhøje vinduespartier udformet som åbne reoler mod omgivelserne.


Egenart og bæredygtighed
Nøgleordene for Æblekassen er robusthed, fleksible planer og et integreret design, der understøtter den unikke placering, de politiske visioner for en moderne daginstitution og en bæredygtig ny bydel i København. Bygningen skiller sig ud fra områdets karakteristiske teglbyggerier med sine transparente og lyse facader, der afspejler de bagvedliggende lag af rum. Indefra er udsigten til by og park dyrket som bygningens store potentiale. Alle ydervægge udnyttes som opholdssted for børn og voksne med kig til både ’himmel og jord’. Materialepaletten er enkel og gennemskuelig, og det enkelte materiales egenskaber er bevidst udnyttet.

Bygningen repræsenterer et helstøbt og brugertilpasset indeklimadesign med fokus på varieret dagslys, passiv solafskærmning, mulighed for opluk i alle rum og integrerede akustikløsninger.

Kombination af det rå og det varme
Vi har skabt et børnemiljø med plads til leg og læring, med robuste overflader og integreret inventar. Nødvendige bærende vægskiver fremstår i beton, mens lette skillevægge er beklædt med akustisk regulerende finér. Tre teknik kerner gennemskærer etagerne og udnyttes som markører for husets delområder.

Udearealer
En fælles strategi for landskab og bygning sikrer direkte sammenhæng mellem inde og ude. De indvendige vægskiver videreføres udenfor som betonskiver, hække, og legeredskaber, der skaber rum og nicher til forskellige aktiviteter. Legepladsen indgår som en sikret del af den nye bypark med spiselige planter og en plantage af nye æbletræer.

År  

2017-2020

Bygherre  

FB gruppen for Københavns Kommune

Sted  

Grønttorvet

Adresse  

Valby, København

Størrelse  

1.800 m2 / landskab: 2000 m2

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise

Status  

Færdigt myndighedsprojekt. Byggestart efteråret 2018.

Samarbejdspartner  

FB gruppen, Ingcon, MidtConsult