Psykiatrisk Center Ballerup

Vinderprojektet fra RUBOW arkitekter samler konferencecenter, ambulatorium, døgnafsnit og botilbud omkring en central rygrad, som både forbinder og opdeler.

Psykiatriske behandlingstilbud skulle i Ballerup Kommunes sammenlægges som konsekvens af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

Helende arkitektur

Det nye center danner rammen om et fasedelt behandlingsmiljø for patienter med spiseforstyrrelser. Byggeriet bygger videre på en eksisterende ydmyg arkitektur i et grønt parklandskab. 5 bygningskroppe er udlagt med fokus på at skabe ro om de enkelte behandlingsformer i et anlæg, der generelt inddrager kontakten til de grønne omgivelser som den primære kvalitet.
pcballerup12

Vi ønsker at brugerne skal opleve at bo og opholde sig i selve parken omsluttet af trækroner, træstammer og levende græsser. Vi tror på naturen som positiv medspiller i patienternes helbredelsesproces. Lavninger til opsamling af regnvand fra tagene flyder sammen med parkens grønne græsser og siv under hævede glasgange mellem de enkelte bygningskroppe. Den grønne og blå struktur skyder sig op i mellemrummene mellem bygningerne og i mere intime atriumgårde. Hvert gårdrum har sin egen fortælling og funktion i forhold til brugerne i de enkelte afdelinger. Gårdene udvikler sig fra at have en offentlig karakter ved ankomstområdet i vest til en mere intim, grøn og hjemlig atmosfære i sengeafsnittet mod øst.pcballerup2
Indeklima, materialevalg & wayfinding
Indvendigt er apteret med varme naturmaterialer, som danner rygsøjle for et klart opfatteligt koncept for wayfinding i bygningen. Bevægelsen sammenbinder nybyggeriet i et præcist indre flow og er defineret af stemningsskabende oplevelser af at ’gå over landskabet’, ’at gå på landskabet’ og ’at gå nede i landskabet’.

Som perler på en snor etableres fem karakterfulde mødesteder, som med rumlig forskellighed og markante lysindtag skaber identitet for enhederne i form af blandt andet ’velkomstrummet’, ’biblioteket’ og ’pejsestuen’. Udover at understøtte wayfinding udgør mødestederne koordineringspunkter mellem personale og patient og sikrer oplevelsen af et imødekommende og attraktivt behandlingsmiljø.

Bygningens programmering er detaljeret i samarbejde med brugerne.
Projektet er DGNB screenet til guld.
pcballerup9
pcballerup10
pcballerup22
pcballerup15

 

År  

2015-2019

Bygherre  

Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Sted  

Ballerup

Størrelse  

5.600 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Ingeniør  

Wessberg A/S Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

Bang & Linnet Landskab

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Vundet konkurrenceforslag

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen