Christiansbjerg Daginstitution

Ny stor daginstitution på ca. 940 m2 med plads til 48 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn, med mulighed for fleksibel omstilling til op til 115 vuggestue- og børnehavebørn.

Christiansbjerg
Byudvikling og byfortætning langs den nye letbane i Aarhus, medfører i disse år et øget børnetal i området. Samtidig er der stort pres på de resterende frie arealer, og fokus på ikke at miste byens sparsomme grønne lommer.

Det ny dagtilbud med plads til 6 grupper, placeres på en eksisterende parkeringsplads – anlagt i forbindelse med Katrinebjergskolen. Det begrænsede grundareal medførte behovet for at etablere daginstitutionen i to etager.

Arkitektonisk idé
Bygningen er udformet som et længehus med én skråt afskåret facade, der tilføjer et skulpturelt udtryk, samtidig med at der skabes rummelighed på legepladsen.

Bygningskroppen skaber en naturlig opdeling af den beskyttede vuggestue–legeplads mod øst og den store børnehave–legeplads mod vest – med kig til boldbaner og den interne skolevej.
Logistik i forbindelse med ankomst-/hente situation og adgang til legeplads er nøje gennemtænkt.

Ankomst og udearealer
Ankomsten ligger placeret mellem cykelskur og bygning – under ”broen”, der spænder fra bygningens 1. sal til skurets tag. Taget tænkes indrettet som en tagterrasse. Via en låge under ”broen” træder man direkte ind i børneuniverset – legepladsen for vuggestuebørnene samt en  den stor terrasse med plads til ophold og leg.

Runder man bygningens sydfacade med de mange store træer, træder man ind i det store univers for børnehavebørnene. Den hævede terrasse giver også her mulighed for ophold og leg – nedenfor terrassen vil være sandkasse, redegynge, legehuse og cykelbane i farvede fliser med vejmarkeringer i form at hajtænder, opstribninger, fodgængerovergange m.m. Mod sydvest vil den vilde leg foregå, eksempelvis med tarzan-bane, torve i træerne og lignende.

Disponering
Institutionen er disponeret med vuggestue–grupperum på 1. sal, og dertilhørende faciliteter som garderobe, puslerum og liggehal. Vuggestuens garderobe er forbundet med hovedtrappen, men også med en hævet tagterrasse, med udvendig adgang til legepladsen. Tagterrassen udgør samtidig et port-motiv, der skaber en imødekommende og beskyttet ankomst situation.

Børnehave–grupperum, fælles faciliteter og produktionskøkken er placeret i stueplan, med nem adgang for alle, og direkte adgang til henholdsvis legeplads (via garderobe) og vareindlevering.

Kernerne understøtter tilhørsforhold og wayfinding
De 6 grupperum disponeres parvist omkring kerner med puslerum. Kernerne farvesættes særskilt og udføres med integrerede skabe, radiatorer, samt krydsfinér–beklædte opholdsnicher, der materialemæssigt korresponderer med vinduer i lakeret træ og vinduesplader i krydsfinér.

Kernerne markerer sig som fremskudte letgenkendelige voluminer i gangarealet, og understøtter dermed wayfinding og børnenes tilhørsforhold.

År  

2019-2021

Bygherre  

Aarhus Kommune

Sted  

Christiansbjerg, Aarhus

Størrelse  

940 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

LB-Consult

Landskabsarkitekt  

Wainø I Frandsen Landskab

Entrepriseform  

Fagentreprise

Status  

Under udførelse