Christianshavns Skole

Landskab og bystrategi
RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_11
Christianhavns Skole ligger på to matrikler i tæt bymæssig kontekst og rummer ud over en folkeskole fra 0-10. klassetrin, aftenskole, fritidshjem og andre fritidstilbud for bydelens borgere og foreningsliv. Med stigende børnetal og urbanisering var der behov for udvidelse af skolens faciliteter samt opgradering af skolens uderum.
RUBOWark.CHS3
Lokale fortællinger som afsæt
Stedets mange lokale fortællinger sætter rammerne for et stimulerende læringsmiljø med fagtonede byrum, eksperimenterende bynatur og integrerede skybrudsløsninger – der er både plads til bevægelse og stille steder. På skolen midt i et bymiljø med Frelser Kirke og Christiania som naboer, revitaliseres skolens uderum i sammenhæng med den omgivende by og differentieres i veldefinerede ‘rum i rummet’.
Nyt campusmiljø til udskolingen
Den mest selvstændige matrikel består af en fredet villa, en gammel skolebygning og et nyt ScienceLAB der til sammen udgør et minicampus for udskolingen. Der er her arbejdet detaljeret med udemiljøer i forskelligt tempo, der trækker de store elever ud i pauserne og efter skoletid. Udendørs lounge og aktivitetsmiljøer med parkour, trampoliner, boksning, planteeksperimenter og hængekøjer flankerer nye udendørs læringsrum til de naturvidenskabelige fag.
RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_05RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_07
RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_03
RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_13
Fra lukket skolegård til levende byrum
Stine Poulsen associeret partner, har været ansvarlig på landskab og bystrategi. I transformationen af skolens uderum kobles formidling og bevægelse i fagtonede læringsmiljøer, der tilgodeser behovet for at udendørs undervisning, aktivitet og hæng-ud steder kan foregå parallelt i den tætte bydel. Friarealerne organiseres som ‘rum i rum’, der øger anvendelsesgrad og sikrer flere aktiviteter på et begrænset areal. Derved er der skabt plads til urbanitet, grønne oaser, små og store elever, temposkift, forskellige størrelser af fællesskaber og robuste multimøbler, der kan anvendes fleksibelt gennem dagen til ophold, leg, eksperiment og samling.
RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_08
Christianshavn
Nyt anneks og udemiljø til de mindste
Med byggeriet af et nyt indskolingsområde videreføres en 4 etagers boligkarré henover skolens eksisterende gymnastiksal, og omslutter en fredet gårdlomme for de mindste børn. Herved tilbydes nye, trygge faciliteter til indskoling og fritidshjem med udsigt til både gård og gade. Bygningen mimer arkitekturen på Christianshavn i et design, der sikrer et godt indeklima og udnytter områdets skønne udsigter. Legepladsen i gården ligger over et oprindelige voldanlæg og er indrettet maritimt med masteskov og aktiviteter i flere niveauer omkring nye store træer. Forureningen fra en tidligere benzintank er oprenset, men historien er videreført i legetiltag som ‘jorden er giftig’.
RUBOW_ChristianshavnsskoleLARK_14

År  

2014 - 2021

Bygherre  

Københavns Kommune

Sted  

København

Størrelse  

7.100 m2 udearealer, 12.000 m2 bygningsmasse

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer og RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Hovedentreprise

Status  

Udførelse

Samarbejdspartner  

Wissenberg A/S