Christianshavns Skole

Historisk kontekst og tæt dialog har drevet innovativt skoleprojekt, hvor bygninger og byrum er transformeret om til et urbant og oplevelsesrigt læringsmiljø.
RUBOW_Christianshavnsskole_11
RUBOW_Christianshavnsskole_Oversigtsbillede
Én skole, to matrikler
Christianshavns Skole har gennemgået en etapeopdelt renovering, ombygning og udvidelse fra 3 til 4 spor. Skolen består af en ny bygning, en tilbygning og 4 eksisterende bygninger, hvoraf to af er bevaringsværdige og én er fredet.

Bygningerne er placeret på to matrikler på Christianshavn. Opgaven har været kompleks på flere niveauer, bl.a. i forhold til pladsudnyttelse, inddragelse af mange interessenter, varetagelse af kulturarv, lokalplansproces og opgradering af undervisningsmiljø i forhold til den nye folkeskolereform.

De arkitektoniske greb
Vi har i tæt dialog med eksterne og interne interessenter udviklet et arkitektonisk greb, som tager afsæt i stedets særlige vilkår. Stedets potentiale er den historiske kontekst og eksisterende bygningers arkitektoniske kvalitet.

I den udbyggede skole møder man bydelens mange historiske lag som inspiration i både nye og ombyggede bygninger, uderum og læringsflader. Skolen er blevet et rigt katalog af stedspecifikke muligheder og fortællinger som et alternativ til det at bygge en helt ny skole.

RUBOWark.CHS43

Punktnedslag
I en så splittet struktur – og med fredningsrestriktioner – har det været nødvendigt at operere med punktnedslag. Vi har i alle nye, og nødvendige tiltag, stræbt efter at øge det pædagogiske univers. Skolen er helhedsrenoveret med opgradering af indeklima og omdisponering af lokaler. Ude som inde er arealerne tænkt med dobbeltfunktioner for maksimal udnyttelse.

RUBOW_Christianshavnsskole_10

RUBOW_Christianshavnsskole_17wayfinding
Fra lukket skolegård til levende byrum
I transformationen af udearealer kobles formidling og bevægelse i fagtonede læringsmiljøer, som tilgodeser behovet for, at udendørs undervisning, aktivitet og hæng-ud steder kan foregå parallelt. Udearealer behandles som ‘rum i rum’, der øger anvendelsesgrad og antal aktiviteter på det begrænsede friareal i den tætte bydel. Dette har skabt plads til bylommer, grønne oaser, små og store elever, forskellige størrelser af fællesskaber og robuste multimøbler, der kan anvendes til ophold, leg og undervisning. Alt er tænkt offentligt tilgængeligt.
RUBOW_Christianshavnsskole_05
RUBOW_Christianshavnsskole_06
RUBOW_Christianshavnsskole_14
RUBOW_Christianshavnsskole_07


Nyt campusmiljø til udskolingen
Den mest selvstændige matrikel består af en fredet villa, en gammel skolebygning og et nyt Science LAB, der til sammen udgør en minicampus for udskolingen. Der er her arbejdet detaljeret med friarealerne for at trække de store elever ud i pauserne. Udendørs ‘diner’, parkour, trampoliner og hængekøjer flankerer nye udendørs læringsrum til de naturvidenskabelige fag, og sender en gestus til naboerne; et gymnasium og en sportsklub.ScienceLAB er opført som en industriel bygning i 2 etager med synlige konstruktioner, der refererer til tidligere tobaks- og porcelænsfabrikker på stedet. Byggeriet er tænkt rationelt i forhold til trange transportforhold. Et system der også gør det muligt at ombygge og udvide over tid. De naturvidenskabelige fag er ophøjet i et åbent laboratoriemiljø omkring et auditorium, der leder til træfinerede nicher og basisrum på 1. sal. Laboratorier forbinder direkte til udendørs værksteder i overdækkede kant-zoner.
RUBOW_Christianshavnsskole_02
RUBOW_Christianshavnsskole_03
RUBOW_Christianshavnsskole_15
Nyt anneks til indskoling og fritidshjem
ed byggeriet af et nyt indskolingsområde videreføres en 4 etagers boligkarré henover skolens eksisterende gymnastiksal, der omslutter en fredelig gårdlomme for de mindste elever. Herved tilbydes nye, trygge faciliteter til indskoling og fritidshjem med udsigt til både gård og gade. Af særlige fællesfaciliteter indgår Café, Håndværk & design, Musikrum, ’Hullet’ – et dobbelthøjt aktivitetsrum, og ’Rådhussalen’, – et stort opholdslandskab til både samling og fordybelse. Bygningen mimer arkitekturen på Christianshavn i et design, der sikrer et godt indeklima og udnytter områdets skønne udsigter. Legepladsen i gården er ført henover det oprindelige voldanlæg og indrettet maritimt med maste-skov og aktiviteter i flere niveauer omkring nye store træer.

Mellemtrin i det gamle hospital
Den gamle røde skolebygning er totalrenoveret med ny ventilation, el, vinduer og solafskærmning. Nye føringer er indbygget i det faste inventar, der inddrager de brede hospitalsgange til nye opholds- og læringsrum. I skolegården er bl.a. opført en pavillon til Natur & teknik med fold-ud paneler til grej og tavler, solceller, vand og læringsbiotoper.

År  

2014-2021

Bygherre  

Byggeri København

Sted  

København

Adresse  

Prinsessegade

Størrelse  

Ca. 12.000 m2 heraf ca. 2.700 m2 nybyggeri, udearealer 7.100m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Laura Stamer / Inventar detalje (Hovedskolen) : PAUSTIAN

Entrepriseform  

Hovedentreprise v. Elindco

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

Wissenberg A/S