Røde By

Rum til leg
Røde By er en integreret daginstitution, der rummer 14 børnegrupper og erstatter 3 utidssvarende daginstitutioner i Skovlunde. Byggeriet udnytter stedets grønne kvaliteter og skaber en fin sammenhæng mellem ude og inde fra alle delområder. Røde By er på en gang en helhed og et varieret miljø med mange typer rum og kroge. Her er god plads til både fællesskab og fordybelse!

RUBOW_Rødeby_børneby_exterior01

RUBOW_Rødeby_børneby_diagram

Som store byggeklodser fremstår børnehuset i en nedskaleret form omkring Røde Torv, et lille ’bytorv’, der leger med byens elementer i børnehøjde. Teknikhuse er integreret og med til at skabe et nuanceret arkitektonisk udtryk med et stærkt hierarki. Røde teglspån klæder alle børnehusets facader og skaber god sammenhæng til naboerne, henholdsvis en kirke og en skole i røde tegl. Tegl er et robust materiale, som her udnyttes til at skabe en nedbrudt bygning med mange flader og facetter, der griber sollyset og skaber nuancer og variation i det ellers store byggeri.

RUBOW_Rødeby_børneby_interior01_ny
RUBOW_Rødeby_børneby_interior02

Indenfor opleves klodserne ikke som elementer, der bryder rummene op, men som en fordeling af funktionerne, der gør huset overskueligt og rationelt. Stuerne til henholdsvis vuggestue og børnehavebørn er meget rummelige i kraft af deres indretning og dagslys fra flere sider. Alle rum har gode udkig og udnytter grundens forskellige potentialer. Garderobeområder udnyttes som ressourcearealer med plads til leg og større aktiviteter.

Det centrale Røde Torv er et overskudsrum, der tilbyder aktiviteter i den helt store skala fra juletræsfest til trafiklegeplads og sanglege. Røde Torv er som et rigtigt bytorv, der samler de mange små huse i børnebyen. Rummet er akustisk reguleret som en by-silhuet, der inkluderer alle religioner og kulturer i området.
RUBOW_Rødeby_børneby_exterior04

År  

2017-2018

Bygherre  

Ballerup Kommune, Center for Ejendomme

Sted  

Skovlunde

Adresse  

Lundebjerggårdsvej 5, 2740 Skovlunde

Størrelse  

Nybyggeri 2.500 m2, landskab 9.000 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

SlothMøller A/S

Landskabsarkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Fotograf/Visualisering  

Torben Eskerod, Helene Høyer

Præmiering  

1. præmie i indbudt konkurrence

Entrepriseform  

Hovedentreprise v. Elindco

Entreprenør  

Elindco

Status  

Udført

Sagsansvarlig partner  

Susanne Hansen

Samarbejdspartner  

Grethe Kragh-Müller, Cand. Psych., Specialist i børnepsykologi

Ankomst