Det Grønlandske Hus

RUBOW_Det Grønlanske Hus02

Målsætningen for nybygning og ombygning af Det Grønlandske Hus har været at skabe gode og velfungerende rammer for såvel ansatte som brugere af stedet og besøgende.

Det har været et stort ønske, at Den nye Grønlandske Kultursal bliver en markant og dragende sal. At de nye faciliteter dækker de nuværende brugere og ansattes behov, men så sandelig også vække nysgerrighed hos nye gæster. Herved styrkes muligheden for at synliggøre og markedsføre grønlandsk kultur i Aarhus og gøre huset til et naturligt stop på vejen ud i naturen for lokale aarhusianere, turister og andre besøgende.

Husets funktioner og brugere
Huset indeholder en butik med madvarer og kunsthåndværk fra Grønland. De grønlandske foreninger har stort set ubegrænset adgang til Huset om aftenen og i weekender. Grønlandske virksomheder og organisationer holder ansættelsessamtaler i Huset, og de faste arrangementer i årets løb omkring jul, på nationaldagen den 21/6 og lejlighedsvise foredrag, udstillinger m.v. finder sted.

RUBOW_Det Grønlanske Hus03

RUBOW_Det Grønlanske Hus04

Arkitektur, kultur og identitet
Den nye sal er placeret syd for det eksisterende hus. Lettere drejet og trukket ud i flugt med bebyggelsen. Huset markerer den nye hovedindgang til Det Grønlandske Hus og indbyder gæster til at komme indenfor. Huset er inspireret af sindbilledet på et grønlandsk hus. Et knapt og skarptskåret træhus med saddeltag. Den rene og præcise form respekterer stedets arkitektur samtidig med, at proportioner og materialevalg står i kontrast til denne.

Fleksibel indretning
Rummet kan deles op af indbyggede foldevægge. Herved opnås, at rum med direkte tilknytning til foyer og butik står til fri afbenyttelse, mens rum i den østligste del kan benyttes til møder eller samling.

Dele af langvæggene er udført med integrerede reoler til bogreoler, udstillinger, siddenicher osv. På væggen mod syd krager en karnap ud og giver et kig mod bugten – også når skydevæggen er lukket. Det er muligt at sidde oppe i karnappen og lade tankerne vandre.

År  

2015-2019

Bygherre  

Aarhus Kommune

Sted  

Aarhus

Størrelse  

Nybyg 258 m2, Ombyg 220 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter

Fotograf/Visualisering  

RUBOW arkitekter

Entrepriseform  

Storentreprise

Status  

Hovedprojekt udført

Samarbejdspartner  

Tækker Rådgivende Ingeniører, Wainø og Frandsen Landskabsarkitekter