Det Grønlandske Hus

Målsætningen for nybygning og ombygning af Det Grønlandske Hus har været at skabe gode og velfungerende rammer for såvel ansatte som brugere af stedet og besøgende.

Det Grønlandske Hus og Aarhus Kommune er bygherrer for ombygning og opførelse af den nye Kultursal. Hele projektet er bl.a. blevet muligt pga. en rundhåndet donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Det Grønlandske Hus ønskede sig en markant og dragende kultursal, der skulle vække nysgerrigheden hos nye gæster og synliggøre og markedsføre grønlandsk kultur i Aarhus. Et naturligt stop ud af byen, på vejen ud i naturen for lokale aarhusianere, turister og andre besøgende.

Husets funktioner og brugere
Huset indeholder en butik med madvarer og kunsthåndværk fra Grønland. De grønlandske foreninger har stort set ubegrænset adgang til Huset om aftenen og i weekender. Grønlandske virksomheder og organisationer holder ansættelsessamtaler i Huset, og de faste arrangementer i årets løb omkring jul, på nationaldagen den 21/6 og lejlighedsvise foredrag, udstillinger m.v. finder sted.


Arkitektur, kultur og identitet
Den nye sal er placeret syd for det eksisterende hus. Lettere drejet og trukket ud i flugt med bebyggelsen. Huset markerer den nye hovedindgang til Det Grønlandske Hus og indbyder gæster til at komme indenfor. Huset er inspireret af sindbilledet på et grønlandsk hus. Et knapt og skarptskåret træhus med saddeltag. Den rene og præcise form respekterer stedets arkitektur samtidig med, at proportioner og materialevalg står i kontrast til denne.

Fleksibel indretning
Rummet kan deles op af indbyggede foldevægge. Herved opnås, at rum med direkte tilknytning til foyer og butik står til fri afbenyttelse, mens rum i den østligste del kan benyttes til møder eller samling.
Dele af langvæggene er udført med integrerede reoler til bogreoler, udstillinger, sidde nicher osv. På væggen mod syd krager en karnap ud og giver et kig mod bugten – også når skydevæggen er lukket. Det er muligt at sidde oppe i karnappen og lade tankerne vandre.

År  

2015-2019

Bygherre  

Aarhus Kommune og Det Grønlandske Hus

Sted  

Aarhus

Størrelse  

Nybyg 258 m2, Ombyg 220 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Tækker Rådgivende Ingeniører

Landskabsarkitekt  

Wainø og Frandsen Landskabsarkitekter

Fotograf/Visualisering  

Pedro Parola, RUBOW arkitekter A/S

Entrepriseform  

Storentreprise

Status  

Udført, med donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal