Netværket Døgninstitution

pp ext Netvaerket
PP-Ext-Netvaerket-01
Ny døgninstitution for misbrugere
‘Netværket’ i København SV er en ny døgninstitution for misbrugere, som ønsker afvænning. Institutionen rummer 16 boenheder med fællesarealer, behandling og administration.

Disponeringen af institutionen er udviklet sammen med brugerne og med særlig opmærksomhed på fællesskabet og husets sammenhængende cirkulation. Hovedgrebet er en forskudt komposition omkring to gårdrum med en serie af fællesrum ind mod gårdhaverne, mens alle værelser og kontorer orienteres udadtil. Herved er skabt en flydende og naturlig kontakt mellem personale og beboere og mulighed for mange og varierede inde- og uderum. Samtidig sikrer kompositionen et levende dagslysindfald i bygningen og mulighed for at åbne til det fri. Det er blevet prioriteret at minimere værelsesstørrelser for at undgå isolerende adfærd og understøtte de resocialiserende behandlingsforløb omkring dagligdagens aktiviteter som madlavning og rengøring med en opprioritering af fællesarealer.

RUBOW arkitekter har yderligere stået for indretning med løst og fast inventar.

Grunden ligger i et haveforeningskvarter i København SV, som også det arkitektoniske udtryk afspejler i skala- og materialeholdning.

netvaerket (1)

netvaerket (3)

År  

2015

Bygherre  

Københavns Kommune

Sted  

København

Adresse  

Thomas Koppels Allé

Størrelse  

660 m2

Totalrådgiver  

RUBOW arkitekter A/S

Arkitekt  

RUBOW arkitekter A/S

Ingeniør  

Orbicon

Landskabsarkitekt  

Opland Landskab