DSP Egedal

Rammeaftalen om det strategiske partnerskab løber over årene 2021-2024, med en øvre ramme på op til 400 millioner kroner. Heraf er der øremærket 250 millioner kroner til udbygnings- og renoveringsopgaver på fire skoler.

Teamet bestående af Juul & Nielsen, EKJ, DEM, NERD architects og RUBOW arkitekter har sammen vundet det strategiske partnerskab med Egedal Kommune.