Egebjerg Plejecenter

Egebjerg Plejecenter i Gentofte er blevet ombygget og energirenoveret. 

Egebjerg Plejecenter – fra udateret plejehjem til nyt, tidssvarende og attraktivt plejecenter 
Egebjerg Plejecenter er blevet ombygget og de utidssvarende plejeboliger sammenlagt. Bebyggelsen er energirenoveret ved efterisolering af facader samt udskiftning af vinduer.

Der er etableret nye altaner, som sammen med facadeudformningen tager afsæt i bygningens arkitektoniske formsprog. De eksisterende fuldmurede røde teglfacader ud mod ankomstarealerne er blevet efterisoleret og pudset, så facaden fremstår lys og indbydende. Store vinduespartier i boligerne giver mulighed for at opleve haven, også hvis man er sengeliggende.
Nye altaner
Vi har prioriteret funktionelle og rummelige altaner med god dybde. Altanerne opleves både indefra og udefra åbne og transparente, men er stadig afskærmet mod indblik fra nabolejligheder ved hjælp af en lodret ’væg’, der samtidig giver læ. Altanerne på øverste og nederste etage er udformet ensartet svævende over terrænet og med værn, der skaber sikkerhed og tryghed for demente beboere.

En ny tagetage med zinkbeklædning spiller sammen med de hvidpudsede facader og de enkle altaner, der er placeret i et rytmisk og regelmæssigt forløb på facaden, så institutionspræget nedbrydes, og bebyggelsen nærmere fremstår som en rækkehus-bebyggelse med individuelle boliger.

Bæredygtig strategi
På taget er der placeret solcelleanlæg, som opfylder dagens krav til energiforsyning. Byggeriet er opført i lavenergiklasse 2 efter BR08.

År  

2010-2013

Bygherre  

Gentofte Kommune

Sted  

Gentofte

Størrelse  

10.400 m2

Ingeniør  

Olsen og Jensen A/S

Entrepriseform  

Totalentreprise

Entreprenør  

GVL